>Skribentinfo

Innsending av ideer/tekster: Prosa mottar gjerne ideer og tekster. Sendes redaktøren på e-post kbg@prosa.no. Send også noen linjer om deg selv. Prosa er ikke ansvarlig for manuskripter som ikke er bestilt. Merk informasjonen her om antall anslag, regler for stiling av manus, frister for årets nummer med mer. Antatte tekster kan også bli publisert her på tidsskriftets nettsted.

Antall anslag: Inntil 20 000 tegn inkl mellomrom for bokessay og artikler, 6000–10000 tegn inkl mellomrom for bokanmeldelser. Debattinnlegg: Skriv kort og godt! De fleste debattinnlegg vil bare publiseres her på tidsskriftets nettsted. For andre spalter og forespørsler, send e-post til redaktøren.

Regler for stiling av manus:
* Bruk ikke formateringer, prøv ikke å «sette» teksten. Skriv teksten i stilen «normal», skrifttypen Times New Roman, 12 pkt, gjerne 1,5 i linjeavstand.

* Bruk # som start hermetegn og * som slutt hermetegn, i teksten omgjøres disse til hermetegnene «». Slik #Først og sist*.

* Bruk -- (to bindestreker uten mellomrom) for tankestrek.

* Fjern alle doble mellomrom (bruk søk/erstatt-funksjonen).

* Bruk tab på nytt avsnitt – ikke blanklinjer, ikke flere mellomrom.

* Lag forslag til overskrifter, ingress og mellomtitler, ca en mellomtittel per 1500 tegn.

* Paginer sidene.

* Sett boktitler i kursiv (ikke i hermetegn). Aviser og tidsskrifter er i normal.

* Bruk aldri halvfet eller understrekninger.

* IKKE BRUK STORE BOKSTAVER.

* Bruk aldri tvungen orddeling.

* Kjør teksten gjennom ditt eget ordrettingsprogram før levering.

* Bruk gjerne en venn, kollega eller slektning som uformell konsulent på språk, oppbygning og rettskrivning.

* Legg ved presentasjonstekst etter følgende mal:

Navn (fødselsår), bosted. Kort beskrivelse av tittel, yrke, utgivelser eller annet relevant. E-postadresse.

F.eks. Prosas redaktør:
Karianne Bjellås Gilje (1969), Oslo. Redaktør i Prosa og skribent. Har utgitt bl.a. Oppdrag: mamma, pappa. Fortellinger fra en ny generasjon foreldre (red., 2004) og Grete Prytz Kittelsen. Emalje og design (red., 2008). kbg@prosa.no

* Fra alle skribenter trenger vi også postadresse for tilsending av frieksemplar.

* Ekstra om bokanmeldelse:

Dette skal stå øverst:

Forslag til overskrift
Forfatternavn
Boktittel
Eventuelt undertittel
Antall sider, og om boka er illustrert
Eventuelt navn på oversetter
Forlag, utgivelsesår
Navnet ditt (Anmeldt av ...)
Mellomtitler også her for ca hver 1200–1500 tegn.

 

 

 

Deadline Prosa 2010:

Deadline skribenter Utgivelsesdato
01-10: 15. desember 8. februar
02-10: 10. februar 22. mars
03-10: 7. april 25. mai
04-10: 15. juni 6. september
05-10: 7. september 18. oktober
06-10: 19. oktober 29. november