>Min debut

Egil Børre Johnsen

Prosa 06|10

Fra ord til utsagn og Fra stoff til stil

Steffen Kverneland

Prosa 05|10

Slyngel

Asbjørn Gjerset

Prosa 04|10

Treningslære

Lise Foss

Prosa 03|10

Til fots gjennom Europa

Tone Selboe

Prosa 02|10

Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap

Erik Rudeng

Prosa 01|10

Pax-bok nr. 61 Foreningshåndbok

Jahn Otto Johansen

Prosa 06|09

Polen mellom øst og vest

Nazneen Khan-Østrem

Prosa 05|09

Min hellige krig

Anne-Lise Gjerdrum

Prosa 04|09

Jeg leser og skriver

Eva Ramm

Prosa 03|09

Med støv på hjernen

Stein P. Aasheim

Prosa 02|09

Trango – triumf og tragedie

Dag O. Hessen

Prosa 01|09

Det tapte paradis

Anka Ryall

Prosa 06|08

En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge

Torild Skar

Prosa 05|08

Verksted for selvtillit. En bok om tenåringer i kommunale fritidsklubber

Ingrid Espelid Hovig

Prosa 04|08

Ingrid Espelid ber til bords. Mat frå TV-kjøkkenet

Heming Gujord

Prosa 03|08

Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller

Hilde Sandvik

Prosa 02|08

Hersketeknikk

Mari Jonassen

Prosa 01|08

Hvite busser. Med norsk ungdom til Hitlers dødsleire

Anne Eriksen

Prosa 06|07

Hvite løgner. Stereotype forestillinger om svarte

Nasim Karim

Prosa 05|07

Izzat. For ærens skyld

Knut Olav Åmås

Prosa 04|07

Det stille alvoret

Ulla-Britt Lilleaas

Prosa 03|07

Trøtthetens tid

Marit Eikemo

Prosa 02|07

Her, no. Møte med unge menneske

Katrine Fangen

Prosa 01|07

En bok om nynazisme

Hege Storhaug

Prosa 06|06

Mashallah. En reise blant kvinner i Pakistan

Karin Gundersen

Prosa 05|06

Roland Barthes. Etapper i fransk avantgardeteori 1950–1980

Anders Johansen

Prosa 04|06

Tid är makt. Tid är pengar

Bodil Stenseth

Prosa 03|06

Modellen

Thomas Hylland Eriksen

Prosa 02|06

Veien til et mer eksotisk Norge

Mia Berner

Prosa 01|06

Oppgavesamling i logikk