>Minibiografi

Peder Anker

Prosa 06|10

Den «grunnøkologiske bevegelse». Om Jørgen Randers' faglitterære bidrag

Anne Kveim Lie

Prosa 05|10

Politisk primærprofylakse. Per Fugelli som geriljafører, fagforfatter og samfunnsdebattant

Kjetil A.  Jakobsen

Prosa 04|10

Født til å ytre seg. Forfatteren og redaktøren Hans Fredrik Dahl

Guri Hjeltnes

Prosa 03|10

Et bankende hjerte. Om journalist, forsker og globetrotter Elisabeth Eide

Einar Niemi

Prosa 02|10

Drama og historie. Om Alf R. Jacobsens dokumentariske forfatterskap

Morten A. Strøksnes

Prosa 01|10

Grenser og overskridninger. Om Mia Berner og hennes forfatterskap

Kristin Gjerpe

Prosa 06|09

Reiselederen. Om Trond Berg Eriksens idéhistoriske forfatterskap

Gunnhild Røthe

Prosa 05|09

Vet dere nok eller hva? Om den moderne volven Gro Steinslands forfatterskap

Atle Måseide og Jan Inge Sørbø

Prosa 04|09

Ein norsk Aristoteles. Essayisten og antidogmatikaren Jon Hellesnes

Marianne E. Lien

Prosa 03|09

Speilbilder av det norske. Arven etter Marianne Gullestad

Håvard Nilsen

Prosa 02|09

Marxisten fra Øvre Singsaker. Dag Østerberg som sosiolog og forfatter

Fredrik W. Thue

Prosa 01|09

«Å vera med dei andre i verda». Hans Skjervheim som filosof og universitetsmenneske

Aina Schiøtz

Prosa 06|08

«Mitt levebrød speiler min politiske interesse». Anne-Lise Seip som historiker og sosialpolitisk premissleverandør

Tonje Kolle

Prosa 05|08

Faglitteratur som folkelesning. Om Åse Gruda Skards forfatterskap

Cathrine Holst og Inger Skjelsbæk

Prosa 04|08

Statskvinne med barrierebrytergen. Om forskeren, feministen og politikeren Helga Hernes

Trond Berg Eriksen

Prosa 03|08

Kunnskap til folket! Om Karsten Alnæs’ flittige, men konfliktfylte skrivekarriere

Ami Lönnroth

Prosa 02|08

Härskartekniker och kvinnokultur. Feministen, forskaren och politikern Berit Ås

Jon Hustad

Prosa 01|08

Hvordan det hele blir til. Om Fredrik Barths faglitterære forfatterskap

Nan Bentzen Skille

Prosa 06|07

Tordis Ørjasæter. En formidler i særklasse

Geir Winje

Prosa 05|07

Dogmatiker og fritenker, pietist og liberaler. Om forfatteren og oversetteren Karl Ludvig Reichelt.

Svein Sundbø

Prosa 04|07

Universalpragmatikeren. Om Gunnar Skirbekks 50-årige forfatterskap.

Guri Hjeltnes

Prosa 03|07

Den siste klassiker. Om formidleren og folkeopplyseren Yngvar Ustvedt

Sindre Bangstad

Prosa 02|07

Individets ukrenkelige verdighet. Om forfatteren og aktivisten Unni Wikan

Kristin Asdal

Prosa 01|07

Samfunnskontrakt og akademisk karisma. Kulturviteren Francis Sejersted

Anne Hellum

Prosa 06|06

Rettferdighet og frihet. Tove Stang Dahls forfatterskap i et nøtteskall

Inger Elisabeth Haavet

Prosa 05|06

Ja takk, begge deler! Ida Blom – en inkluderende kjønnshistoriker

Thomas Hylland Eriksen

Prosa 04|06

Fritenkeren Jan Brøgger

Hilde Sejersted

Prosa 03|06

Formidlerens kunst: Elisabeth Aasen som folkeopplyser og forsker

Inga Bostad

Prosa 02|06

Omstridt: Bør oppdages: Om Arne Næss

Arild Linneberg

Prosa 01|06

Kunstprosaens sak som sakprosaens kunst: om Georg Johannesen