>Om Prosa

Redaktør: Karianne Bjellås Gilje>
Redaksjonssekretær: Kristine Isaksen>
Prosas redaksjonsråd:
Anders Johansen, Bergen>
Einar Lie, Oslo>
Helene Uri, Oslo>
Helge Jordheim, Oslo>
Helge Lunde, Stavanger>
Julia Orupabo, Oslo>
Lena Amalie Hamnes, Svolvær>
Marjan Nadim, Oslo>
Per Asbjørn Risnes, Oslo>

Medlem av Norsk Tidsskriftforening, www.tidsskriftforeningen.no
ISSN: 0805-276X

>Om papirutgaven av Prosa:

Design og ombrekking: Blæst Design v/ Stian Hole og Marina Hobbel.
Trykk: Prosa trykkes av 07-gruppen AS på Arctic Papers Munken Print White 115 g, et FSC-sertifisert miljøvennlig papir. Omslaget er Munken Lynx 300 g.
Innbinding: Lundeby & Co Bokbinderi.  

>Om Prosas redaktør Karianne Bjellås Gilje

Karianne Bjellås Gilje (1969), Oslo. Cand. philol med fagene nordisk hovedfag, medier og kommunikasjon mellomfag og kristendom grunnfag, Universitetet i Oslo. Var i forbindelse med hovedoppgaven om Hamsuns sakprosa ett års studentstipendiat på prosjektet Norsk sakprosa 1994-1995. Har også utdanning som designer med tegning, form, farge, grafisk formgiving og markedsføring fra Vatles handelsskole, Voss. Kom til redaktørstillingen i Prosa fra stillingen som forlagsredaktør for humaniorafag i Universitetsforlaget, har bl.a. bygget opp forlagets portefølje innen mediefag. Hadde også ansvar for religion, språkfag og estetiske fag (arkitektur&design, musikk, drama). Var i 1995 og 1996 høgskolelektor på journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo i faget norsk (sjanger, språk, stil). Har bl.a. utgitt Oppdrag: mamma, pappa (red. 2004, sammen med Tonje Vold) og Grete Prytz Kittelsen, Emalje og design (red. 2008). Lørdagsspaltist i Dagbladet fra 2009. E-post: kbg@prosa.no

>Om Prosas redaksjonssekretær Kristine Isaksen

Kristine Isaksen (1977), Oslo. Master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. I fagkretsen inngår filosofi, film og dokumentasjonsvitenskap. Skrev oppgave om det heideggerske i Jon Fosses prosa. Sitter i styret til Norsk tidsskriftforening og koordinerer kåringen av Årets tidsskrift. Redaksjonsmedlem av Salongen.no, Norges nye nettsted for filosofi og idéhistorie. Jobber med leselystaksjoner og litteraturformidling i Foreningen !les og frilanser som kritiker. E-post: post.prosa@gmail.com

>Om medlemmene i Prosas redaksjonsråd

Anders Johansen (1952), Bergen. Professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Han har i seinere år utgitt en rekke bøker, bl.a. Særoppgave, Livssyn (1999), All verdens tid (2001), Talerens troverdighet (2002), Samtalens tynne tråd (2003) og (sammen med Jens E. Kjeldsen) Virksomme ord (2005). Han arbeider for tiden med en bok om Jean-Paul Sartres estetikk. E-post: Anders.Johansen@infomedia.uib.no

Einar Lie (1965), Oslo. Sosialøkonom og  historiker, professor i økonomisk historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Har utgitt en rekke bøker knyttet til næringslivshistorie og utviklingen norsk økonomisk politikk på 1900-tallet, bl.a. Oljerikdommer og internasjonaliering. Hydros historie 1977-2005 (2005), og Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge (2001), sammen med Hege Roll-Hansen. E-post: einar.lie@iakh.uio.no

Helene Uri (1964), Oslo. Forfatter. Er utdannet språkviter og arbeidet 12 år ved Universitetet i Oslo. Debuterte skjønnlitterært i 1995, og har siden skrevet både romaner og faglitterære bøker, for både barn og voksne. E-post: helene_uri@hotmail.com

Helge Jordheim (1971), Oslo. Litteraturforsker og idéhistoriker, ansatt ved  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO. Jobber også som forlagskonsulent og anmelder. Har gitt ut boken Lesningens vitenskap. Medlem i NFFs Kurs- og seminarutvalg. E-post: helge.jordheim@ilos.uio.no

Helge Lunde (1961), Stavanger. Prosjektleder for etableringen av ICORN (International Cities of Refuge Network) i Stavanger, fhv. festivalsjef for Kapittel-festivalen (1998-2005). Lærerutdannet ved UiS, studert idéhistorie ved UiO, undervist i videregående skole i Stavanger på nittitallet. E-post: helge.lunde@stavanger-kulturhus.no

Julia Orupabo (1982), Oslo. Sosiolog og p.hd. stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning. Jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i arbeidslivet. Innenfor dette feltet har jeg utgitt diverse artikler og rapporter. Har tidligere vært koordinator for nettverket feminisme og multikulturalisme (femm). E-post: julia.orupabo@samfunnsforskning.no

Lena Amalie Hamnes (1970), Svolvær. Coach, skribent og forfatter. Startet nettverket Kysten til kamp, og har bl.a. utgitt boka Naken uten fisk (2006). E-post: lena.hamnes@gmail.com

Marjan Nadim (1981), Oslo. Forsker på Fafo. Mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE). Jobber med velferds- og migrasjonsforskning, blant annet temaer knyttet opp mot levekår, fattigdom, integrering og minoriteter. E-post: Marjan.Nadim@fafo.no

Per Asbjørn Risnes jr. (1967), Oslo. Har vært frilanser siden han forlot Bergens Tidende i 2000. Holder en livlinje til moderskipet i Bergen i form av søndagskommentarer i BT. Holder også en fot i popmusikken som musikkanmelder i Dagens Næringsliv. Jobber ellers med featurestoff i de nevnte aviser, i tillegg til andre publikasjoner som ringer og spør, og har i ny og ne oppdrag som deskjournalist i Aftenposten. Har gitt ut flere bøker på Kagge Forlag, blant annet Verdens beste pappa (2003) og Voksenopplæring (2006). E-post: per@paris.no

Prosa – faglitterært tidsskrift

Norges største litteraturtidsskrift, utkommer i 2010 i 16. årgang. Prosa utgis med 6 nummer årlig, 3 nummer i vårsemesteret og 3 nummer i høstsemesteret. Opplag 6800 eksemplarer, med ekstraopplag 7500 for sommernummer 03/10 og julenummer 06/10.

Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift som redigeres etter redaktørplakaten. Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), og et abonnement på Prosa er inkludert i medlemsavgiften. NFFs medlemsblad er NFF-bulletin. Prosas abonnenter utover NFFs medlemmer, er bibliotek, studenter, mediefolk og andre litteraturinteresserte nordmenn. Prosa selges også i løssalg gjennom Narvesen og gode bokhandler. Tidsskriftet er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd.