>Prosa-lista 06|10

 

Prosa 06|10

Prosa-panelet
Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Anne Kveim Lie er medisinhistoriker, lege og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Sjøens kvinner. Ute og hjemmeElisabeth Lønnå
Sjøens kvinner. Ute og hjemme
366 s. Ill. Spartacus

Sjøfolk er ikke kun sjømenn, og denne boka løfter fram historien om kvinner i handelsflåten de siste 100 år. Vi får vite mest om kvinnene som har vært ute, men får også historiene til sjømannskoner som styrte heimen i Norge. Hvem var de? Hvordan var arbeidslivet deres? Og hvordan har det endret seg i løpet av perioden? Kildetilfanget er bredt, yrkesgruppene likeså: messejenter, kapteinsfruer, telegrafister («gnister»), sjømannskoner og dagens kvinner i sjøflåten. Gnistene står i en særstilling, fordi de var de første kvinnene om bord med utdannelse. På 60-tallet kom de første dekksjentene, på 70-tallet de første kvinnelige styrmenn og maskinister. Her er ingen overraskende grep eller nye perspektiver, men materialet er ubeskrevet og boka leseverdig.

Frihetens århundreFinn Olstad
Frihetens århundre
296 s. Pax

Det finnes mange storverk om norsk historie, med sin spesifikke tilnærming. Det kan synes dristig å gå opp sporet etter Jens Arup Seip, Edward Bull, Berge Furre, Francis Sejersted og Rune Slagstad med en bok på snaue 300 sider, men det er ikke noe dumt grep Finn Olstad gjør når han kobler dette opp mot lengselen etter, og kampen for, frihet som den sentrale drivkraft gjennom det siste århundre. Fysisk og intellektuell frihet har åpenbart vært et overordnet motiv for individets slit, det var et motiv for arbeiderbevegelsens frigjøringsprosjekt, og motstanden under okkupasjonstiden hadde naturlig nok nasjonal frigjøring som sitt sentrale siktemål. Etterkrigstidens materielle velstand har bidratt til en liberalisering og frigjøring på alle arenaer, uten historisk sidestykke. Historiker Olstad er best når han analyserer fortiden, og svakere om nåtiden.

Libanon farvel. Israels første nederlagOdd Karsten Tveit
Libanon farvel. Israels første nederlag
630 s. Aschehoug

Gjennom 61 kapitler fordelt på fem deler skildrer Odd Karsten Tveit, NRKs Midtøsten-korrespondent i tre fireårsperioder, Israels krig med Libanon 1983--90. Det vil si han begynner et år før og slutter et år etter. Boka er utstyrt med tidstavle, kart, register, litteratur og noter og er en fortsettelse av Alt for Israel (1996) og Krig og diplomati (2005). Framstillingen bygger på det kontaktnettet forfatteren har bygget opp som journalist og som består av alminnelige mennesker, hemmelige agenter, diplomater, toppolitikere og Tveits nære venner (noen har dobbeltroller her) samt på politisk og historisk litteratur. Først og fremst bygger boka på Tveits observasjoner, og han har funnet flere norske helter, den viktigste var kanskje generalmajor Trond Furuhovde, leder for FN-styrkene. Forfatteren har valgt å skrive i en slags thriller-stil.

Vidunderlige dager i vente. En biografi om Olof PalmeHenrik Berggren
Vidunderlige dager i vente. En biografi om Olof Palme
Oversatt av Erik Ringen
651 s. Ill. Versal

Versal forlag utgir boka samme år som den publiseres av Nordsteds i Sverige. Kanskje dette hastverket gjør at boka mangler innholdsfortegnelse, men det kan neppe lastes forfatteren. Historiker Henrik Berggren beskriver i detalj leiligheten Palme vokste opp i på Östermalm -- likeså internatskolen i Sigtuna som Palme ble sendt til som ti år gammel guttunge. Det svenske borgerskapet Palme vokste opp i, finner man ikke maken til i Norge -- i det hele tatt er biografien en ypperlig gjennomgang og innføring i svensk politikk og samfunn etter den annen verdenskrig. Boka slutter med skuddene i Sveavägen 28. februar 1986. Gjennomgangstemaet er imidlertid hvordan Palme, som kom fra et så borgerlig-aristokratisk miljø, kunne bli leder for de svenske sosialdemokratene.

Den siste mogulWilliam Dalrymple
Den siste mogul
Oversatt av Ellinor Kolstad
600 s. Ill. Aschehoug


Dette er den dramatiske historien om det islamske moguldynastiets fall i Dehli i 1857, fortalt gjennom historien til den siste av de store moguler, Bahadur Shah Zafar II. Det er også historien om en kulturell omveltning og om det blodige opprøret mot kolonimakten England, som var svært nær ved å ende med nederlag for britene. Det som gjør denne beretningen unik, er ikke bare Dalrymples formulerings- og formidlingsevne, men også det faktum at han i samarbeid med forskeren Mahmood Farooqui har hatt tilgang til over 20 000 uåpnede dokumenter på persisk og urdu som omhandler mytteriet i 1857 sett med de beseiredes øyne. Dermed er ikke dette bare en spennende fortelling, men også et ganske unikt historisk vitnesbyrd om en, for de fleste, ukjent historie.

Samtaler med meg selvNelson Mandela
Samtaler med meg selv
Oversatt av Kirsti Vogt
456 s. Cappelen Damm

Trenger vi virkelig en ny Mandela-biografi? Bøker om og av Mandela har blitt en hel liten industri. Men jo, denne boka er annerledes. For det første fordi den har en annen form. Her er ingen kronologisk fortelling, men utdrag av brev, dagboknotater, kalendre, i tillegg til transkripsjon av intervju andre har gjort med Mandela, og hans egne notater til en ny selvbiografi. For det andre fordi nettopp formen gjør boka både rå og umediert, og derfor gripende. For første gang får man følelsen av å ha lært noe om hvem Nelson Mandela er bak masken. I tillegg får vi vite mye nytt om hvordan Mandela tok historiske avgjørelser: hva han syntes om kommunismen og om væpnet kamp, og om forholdet til forbilder som Gandhi og Nehru (han foretrakk den siste).