>Prosa-lista 05|10

 

Prosa 05|10

Prosa-panelet
Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Anne Kveim Lie er medisinhistoriker, lege og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Send oss forslag
Vi oppfordrer forfattere og forlag til å sende Prosa-redaksjonen informasjon om nye bøker man mener utmerker seg etter angitte kriterier, til post@prosa.no. Stikkord: Ingen bøker er perfekte, men de beste vurderes til Prosa-lista!

Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe Tore Rem
Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe
685 s. Ill.
Cappelen Damm

Bind 2 av Tore Rems storverk om Bjørneboe omhandler årene 1959–1976. De hundre siste sidene er noter, person- og saksregister. Selve livsskildringen er på snaue 600 sider, og boka har 200 illustrasjoner. Når dét er sagt, må det straks føyes til at teksten ikke trenger hjelp av bilder, Rems prosa trekker leseren inn og med seg fra første linje. Før Rem begynte på sin biografi, sloss Bjørneboes tilhengere om han var anarkist eller antroposof. Nå er Bjørneboe løftet ut av dette litt trange rommet – her er litteratur-, real- og sosialhistorie så det monner. Rems verk er viktig også fordi kvaliteten viser at biografisjangeren har hatt godt av en akademisk oppstramming. Det har ikke forringet, men økt lesbarheten. Forlagene har fått en standard å sammenlikne kommende bidrag i sjangeren med.

Et mord i Kongo Morten A. Strøksnes
Et mord i Kongo
351 s.
Gyldendal

Da dramaet omkring Tjostolv Moland og Joshua French ble rullet ut i norske medier våren 2009, kunne det først synes som om de tiltaltes største synd var dårlig vurderingsevne, Kongo framsto ikke som et land to unge norske menn oppsøkte uten god grunn. Siden kom tvilen, for dette var en historie med mange fasetter, inkludert hovedpersonenes egne livshistorier. Forfatter Morten A. Strøksnes reiste til Kongo for å trenge inn i saken, og resultatet har blitt litterær sakprosa av høy kvalitet, også den med mangefasettert innhold. Med sikkert blikk for detaljene vever Strøksnes sammen egne opplevelser i Kongo, Moland/Frenchs livshistorier, drapsgåten, afrikansk historie, vestlig kolonihistorie – og nordmenns bilder av Afrika, og av oss selv.

Drømmekrigen Anders Sømme Hammer
Drømmekrigen
338 s.
Aschehoug

Denne innsiktsfulle dokumentaren starter med en episode som også er skildret i Sara Johnsens film «Upperdog»: To norske soldater skyter en ubevæpnet afghansk familiefar på motorsykkel med sønnen på ni sittende bakpå. Forsvarets innsats for å skape sympati for norske soldater blir kritisk diskutert av Anders Sømme Hammer. Som eneste norske journalist bosatt i Afghanistan, tar han i Drømmekrigen et lavmælt, men likevel skarpt oppgjør med bildet av krigen i norske medier: Som en drømmekrig, ikke slik den er. Problemet oppstår ifølge Hammer når medier ukritisk videreformidler Forsvarets propaganda – med liten vilje til å undersøke propagandaens sannhetsgehalt. Boka kan gjerne inntas sammen med dokumentarfilmer som «Armadillo» og «The Norwegian Solution».

Våre beste menn David Finkel
Våre beste menn
Oversatt av Jan Chr. Næss
275 s.
Versal

«Han har laget kunst av et avgjørende historisk øyeblikk,» skrev New York Times i sin anmeldelse av The Washington Post-redaktøren David Finkels bok om Irak-krigen. Finkel fulgte en amerikansk bataljon fra januar 2007 til juni 2008, og tilbragte bl.a. åtte måneder i Irak med den samme avdelingen. Innsiderapporten har blitt en gripende menneskelig dokumentar om krigen slik den oppleves for dem som kjemper og rammes av den. Hvert kapittel innledes med et sitat av George W. Bush (23. juli 2007: «Jeg er optimist. Vi kommer til å lykkes hvis vi klarer å holde hodet kaldt.») som står i grell kontrast til de fysiske og psykiske katastrofene på bakken i Bagdad, og sitatene fra soldatene: «Noen ganger lurer jeg på hva slags verden de øverstkommanderende lever i. Når de innbiller seg at vi vinner? … Ingen av gutta tror på det lenger.»

Tre kopper te David Oliver Relin/Greg Mortenson
Tre kopper te
Oversatt av
Gunnar ­Nyquist
416 s.
Gyldendal

Boka er journalist David Oliver Relins usedvanlige historie om fjellklatrer Greg Mortenson, som etter å ha blitt pleiet av folk i en nordpakistansk fjellandsby etter et mislykket forsøk på å bestige K2, lovet å takke dem ved å opprette en skole. Prosjektet blir til Central Asia Institute, som etter hvert lykkes i å grunnlegge ikke bare én, men hittil ca 150 skoler i Afghanistan og Pakistan, mange av dem i områder som styres av Taliban. Over 60 000 barn har nå fått utdannelse. Selv om Mortenson har opplevd å få dødstrusler fra islamske mullaer og har blitt kidnappet av Taliban-sympatisører, argumenterer han for at ekstremisme bare kan bekjempes med lokalkunnskap, reduksjon av fattigdom og tilgang til balansert utdannelse, særlig for jenter. Boka skjemmes av en unødvendig høy adjektivfaktor all den tid heltedådene som beskrives taler for seg selv.

Sibirsk oppdragelse. Den sjokkerende historien om en sibirsk underverden Nicolai Lilin
Sibirsk oppdragelse. Den sjokkerende historien om en sibirsk underverden
Oversatt av Tommy Watz
363 s.
Aschehoug

Det kan umulig være ofte at en person som har vært skarpskytter i Tsjetsjenia, fisker i Irland og totoverer i Torino i Italia, skriver bok, enda sjeldnere må det være at når han gjør det, blir det en internasjonal bestselger. Boka må nærmest karakteriseres som en dokumentar-roman, en oppvekstskildring i den sibirske underverdenen. Altså hører den også hjemme i den ekspanderende sjangeren true crime. Boka oppgir ingen kilder, leseren har ingen muligheter til å kontrollere historien, alt står og faller med tekstens troverdighet. Det er ikke sikkert at alle personene som er med i denne boka, ville ha godkjent Lilins virkelighetsgjengivelse. Forlaget lokker med at boka skal inneholde illustrasjoner av tatoveringer utført av forfatteren, men det må være omslaget de har ment.