>Prosa-lista 04|10

 

Prosa 04|10

Prosa-panelet
Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Anne Kveim Lie er medisinhistoriker, lege og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Send oss forslag
Vi oppfordrer forfattere og forlag til å sende Prosa-redaksjonen informasjon om nye bøker man mener utmerker seg etter angitte kriterier, til post@prosa.no. Stikkord: Ingen bøker er perfekte, men de beste vurderes til Prosa-lista!

Velferdens grenserGrete Brochman og Anniken Haglund
Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945–2010
392 s. U-forlaget

Denne komparative analysen konkluderer med at Sverige har den mest liberale innvandringspolitikken, Danmark den mest restriktive, mens Norge ligger et sted imellom disse posisjonene. Begge forfatterne er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning, og hevder at de tre landene har den samme positive holdningen til velferdsstaten, et svært begrep, men la gå, og at de har skilt lag i innvandringspolitikken. Forfatterne argumenterer også for at mens Norge til å begynne med så mest til Sverige når innvandringspolitikken skulle utformes, er det Danmark som i de ti siste årene har vært idealet. Dette er samfunnsvitenskap som gir viktige premisser for det politiske ordskiftet, og ingenting ville være bedre enn at den bidrar til å få Norge av det danske sporet.

Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge Kenneth Dahlgren og Jørn Ljunggren (red.)
Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge
282 s. U-forlaget

Selv om redaktørene slår inn åpne dører når de roper at «Klassebegrepet er på ingen måte dødt eller uten relevans!» – det har kommet flere bøker om klassereise og klassespørsmål de siste årene – har de klart å samle flere gode bidrag i denne boka (fra 23 bidragsytere, også personer som har utgitt selvstendige bøker om klasse, som Lars Ove Seljestad og May-Len Skilbrei). Som antologier flest er denne vel løs i limingen til å bli en sterk helhet, blant annet blir det en del gjentakelser. Hovedinntrykket er likevel at alle som vil forstå mer av samfunnets endringer og sosioøkonomisk og kulturell ulikhet, her tilbys ny og relevant forskning om det som påvirker hvilke muligheter vi har, hvilke valg vi tar, og hvor vi havner i samfunnshierarkiet. Et must på alle politikeres nattbord.

Tøyengata. Et nyrikt stykke Norge Tone Huse
Tøyengata. Et nyrikt stykke Norge
217 s. Ill. Flamme forlag

Forfatteren av denne boka om gentrifisering er samfunnsgeograf ved Universitetet i Tromsø. Forlaget, et inprint hos Cappelen Damm drevet at Bendik Vold og Nils-Øyvind Haagensen, har til nå vært mest kjent for skjønnlitterære utgivelser. Med denne boka viser forlaget at det har høye ambisjoner også for sakprosa og faglitteratur. Boka er dels en litteraturstudie, dels en intervjubok, og det viser seg å være en vellykket blanding for å beskrive de samfunnsendringene som har skjedd i Tøyengata i Oslo – virkningsfullt uttrykt i baksideteksten «Fra slum til meklermekka på 30 år». Oddrun Sæter har skrevet et informativt etterord om gentrifisering, som i sin mest brutale form innebærer at en opprinnelig befolkning prises ut av markedet og må flytte. Carsten Aniksdals bilder er ekstra bonus.

KleopatraAllan Klynne
Kleopatra
Oversatt av Hege Mehren
416 s. Cappelen Damm.

Til å være en så sentral person i historien er det lite man faktisk vet om den egyptiske dronning Kleopatra som levde fra 69 til 34 f.Kr. Den svenske historikeren Allan Klynne har gjort et seriøst forsøk på å nøste opp historien bak mytene. Om han virkelig lykkes i akkurat det, kan diskuteres, dette er en bok full av spekulasjoner om hovedpersonens rolle og personlighet – kanskje var hun ikke en så blendende vakker femme fatale som historien vil ha det til. At hun var en usedvanlig kvinne og makthaver er likevel åpenbart, og hennes tette forhold til Julius Cæsar og den skjebnesvangre pakten med Marcus Antonius er rimelig godt belagt siden det finnes et betydelig kildemateriale fra Romerrikets storhetstid. Beskrivelsen av krigene og intrigene fra denne tiden gjør dette til god sakprosa, og Kleopatra som frontfigur og bakteppe er et godt grep. Godt oversatt av Hege Mehren.

Den tapte byen ZDavid Grann
Den tapte byen Z
Oversatt av Knut Johansen
299 s. Oktober Forlag

Det er kanskje ikke alltid slik av sakprosa kan leses som en spenningsroman, men David Granns Den tapte byen Z dekker til fulle behovet både for kunnskap og underholdning. I 1925 forvant oberst Percy Fawcett, rollemodellen for Indiana Jones, i Amazonas sammen med sønnen Jack og hans kamerat. Det var siste kapittel på en lang jakt på restene av en tapt sivilisasjon og starten på tallrike myter og dramatiske leteekspedisjoner. Til sist begir også bokas forfatter, en urban New York-journalist, seg inn i jungelen. Boka gir også et tidsbilde av utforskingen av de siste hvite flekker på kartet, og ikke minst en innsikt i diskusjonen om hvorvidt Amazonas har kunnet huse en høytstående kultur eller bare spredte samfunn av jegere. Det viser seg at det første er riktig – Fawcett hadde rett. Oversettelsen av Knut Johansen er, som alltid fra den hånd, ypperlig.

Homo sacerGiorgio Agamben
Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet
Oversatt av Birgit Owe Svihus
223 s. Valdisholm forlag

Christoffer C. Eriksen har skrevet en instruktiv innledning til denne moderne filosofiske klassikeren som kom på italiensk i 1998 og som regnes som den italienske filosofens (f. 1942) hovedverk.  «Homo sacer» er en kategori i romerretten og betegner et menneske som enhver kunne drepe uten straff, men som ikke kan brukes som offer. Homo sacer er derfor ekskludert fra loven. Denne vesle boka handler om antikken og det moderne samfunnet, den begynner med Aristoteles og slutter med Auschwitz. Unntakstilstanden blir en hovedkategori i boka, og konsentrasjonsleiren den moderne statens homo sacer. Boka vil være av stor interesse for demografer. Ære være forleggere og oversettere som er villige til å ta på seg så arbeidskrevende og lite innbringende utgivelser som dette.