>Prosa-lista 02|10

 

Prosa 02|10

Prosa-panelet
Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Anne Kveim Lie er medisinhistoriker, lege og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Send oss forslag
Alle sakprosabøker som henvender seg til såkalt «allmenne lesere», kan vurderes for Prosa-lista. Vi oppfordrer forfattere og forlag til å sende Prosa-redaksjonen informasjon om nye bøker man mener utmerker seg etter angitte kriterier, til post@prosa.no. Stikkord: Ingen bøker er perfekte, men de beste vurderes til Prosa-lista!

Nordmenn i det koloniale Kenya Kirsten Alsaker Kjerland
Nordmenn i det koloniale Kenya
349 s. Ill. SAP/
Spartacus

I de siste åra er det kommet en rekke bøker om nordmenn som har reist til utlandet for å slå seg ned der mer eller mindre permanent. Alle er med på å dokumentere at utvandring ikke bare er noe som har foregått til Nord-Amerika, og at den ikke bare foregikk fra 1821 til første verdenskrig. I den moderne verden er utvandring og innvandring, også fra/til Norge, et permanent trekk, og den foregår fra/til de fleste avkroker. Denne boka er en slags bygdebok for dem som dro til Kenya, den ligger tett på kildene med private fotografier og gjengivelser av brev. Forfatteren forteller at hun før trodde de første nordmennene som kom til Kenya var bistandsarbeidere på 1960-tallet. Men den første kom alt i 1893, og i 1920 bodde det 30 nordmenn i landet.

Klima forklart Christian Bjørnæs
Klima forklart
224 s. Ill. Unipub

Som vi alle vet er klima komplekse greier, og de menneskeskapte klimaendringene beregnes av avanserte modeller som tross all kunnskap og datakraft er beheftet med store usikkerheter. Lar slikt seg forklare? Gitt klimaproblematikkens enorme konsekvenser på mange områder er det viktig at klimastoff gjøres tilgjengelig for «et bredere publikum». Bjørnæs er journalist, ansatt som informasjonsrådgiver ved Cicero, og det har vist seg før at en skolert journalist kan gjøre denne jobben bedre enn forskeren. Med velskrevet tekst og gode illustrasjoner lykkes Bjørnes i å formidle de grunnleggende drivkreftene, analysene, konsekvensene (med alle sine usikkerheter) og tiltakene. Noen få skjønnhetsfeil finnes, men dette er ellers ypperlig folkeopplysning.

Svindel uten grenser. En reise i svart drosjeøkonomi Einar Haakaas og Kjetil Sæter
Svindel uten grenser. En reise i svart drosjeøkonomi
285 s. Aschehoug

Svindel uten grenser er en solid representant for sjangeren gravejournalistikk i bokform. Selv om de fleste vil ha lest avisartikler om denne omfattende skatte­svindelsaken i drosjenæringen i Oslo, framstår historien samlet som et viktig stykke moderne norgeshistorie om den største saken skattemyndighetene har hatt mot én bransje i Norge. Boka har to hovedskurker – en norskpakistansk drosje­eier og en norsk revisor. Journalistene får også godt fram hvordan politi, politikere og kontrollmyndigheter var seine til å samordne arbeidet med å bekjempe denne kriminaliteten. Norske piratsjåfører som sper på trygden på Gran Canaria, vies også et kapittel, og det avsluttende metodekapittelet vil egne seg som pensum på journalistutdanningene.

Einstein. Hans liv og univers Walter Isaacson
Einstein. Hans liv og univers
Oversatt av Knut Johansen
682 s. Cappelen Damm

Dette er ikke den første biografien om vitenskapsikonet Albert Einstein, men den er av de beste. Den er velskrevet, og Isaacson har som den første fått tilgang til alle arkivene etter Einstein og kan dermed gi et mer fullstendig bilde av mannen som har gitt ansikt til begrepet geni. Relativitetsteoriens far, nobelprisvinneren og mannen bak E = mc2 var ikke den ultimate nerd, han hadde også et komplekst sosialt liv og var sterkt politisk engasjert. Han var seg også sin status bevisst, og behersket sitt publikum, noe som bidro til en mytedannelse uten sidestykke i vitenskapens verden for noe knapt noen forsto. Einstein personifiserte det ypperste av intellekt, men den endelige likning fant han imidlertid aldri. Dette er fascinerende lesning om vitenskapens eneste superhelt, og – som forventet – glimrende oversatt av Knut Johansen.

Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk Hans-Georg Gadamer
Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk
Oversatt av Lars Holm-Hansen
555 s. Pax

I snart 40 år har Pax gitt ut sitt filosofi­bibliotek. Bøkene på 1970-tallet var utvalg av tekster hvor ofte innledningene, skrevet av norske fagfilosofer, kunne være like lange som de tekstene som skulle introduseres. Slik er det ikke lenger, nå oversettes verkene i sin helhet, og innledningene er så korte at de nesten helt kunne sløyfes. For å forstå verden må vi forstå tekster, og for å forstå tekster må vi kunne hermeneutikk. Sånn er det bare. Hermeneutikk er fortolkningslære; den som lurer på hva den hermeneutiske sirkel, fordommer og forståelseshorisont er og hvordan disse endrer seg, finner gode svar hos heidelbergfilosofen Gadamer (1900–2002). Favorittavsnitt: Rankes historiske verdensanskuelse. Stor og imponerende oversetterjobb.

De er ikke riktig kloke, de russerne. Øyeblikksbilder fra Russland Anna-Lena Laurén
De er ikke riktig kloke, de russerne. Øyeblikksbilder fra Russland
Oversatt av Alexander Leborg
157 s. Spartacus

De er ikke riktig kloke, de russerne er basert på forfatterens opphold i Moskva fra 2006 til 2010 som reporter for den finske rikskringkastingen. Det er en subjektiv beretning, om hennes Russland, det irrasjonelle Russland som ut i boka blir til en teori om parallelle virkeligheter, korrupsjon og det russiske demokratiet. Boka består av 16 korte essays som til sammen tegner et bilde av at det russiske samfunnet, sterkt familiebasert, har utgjort et bestandig element som nærmest har vært upåvirket av tsardømme, bolsjevikrevolusjon, stalinisme, krig og kapitalisme. Dette likner veldig på romantiske stereotypier om østeuropeere, men alle som har vært der, sier det samme. Så da er det vel noe i det.