>Prosa-lista 06|09

 

Prosa 06|09

Prosa-panelet: Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Cathrine Holst er sosiolog, seniorfors­ker og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Send oss forslag: Alle sakprosabøker som henvender seg til såkalt allmenne lesere kan vurderes for Prosa-lista. Vi oppfordrer forfattere og forlag til å sende Prosa-redaksjonen informasjon om nye bøker man mener utmerker seg etter angitte kriterier, til post@prosa.no. Stikkord: Ingen bøker er perfekte, men de beste vurderes til Prosa-lista!

Øyne i GazaMads Gilbert og Erik Fosse
Øyne i Gaza
309 s. Ill.
Gyldendal

Denne innsiderapporten fra Israels angrep på Gaza sist vinter beskriver de menneskelige lidelsene på en måte som gjør uutslettelig inntrykk. Det er en spesiell bok av flere grunner. En rekke journalister har rapportert fra ulike frontlinjer, men Øyne i Gaza skiller seg ut ved at legene Gilbert og Fosse kan la bokas røde tråd være arbeidet på sykehuset – samarbeid med kolleger, møte med pasienter og pårørende. Legene har førstehåndskjennskap til regionen, folket og den endeløse konflikten med Israel, og kjenner også mange palestinere. Det er både en personlig, sterk (også med sterke bilder) og velskrevet beretning. Enkelte vil hevde at dette er et partsinnlegg i en konflikt. Det er mer riktig å si at boka viser krigens brutale overgrep på sivile – grusomheter ingen kan være uberørt av.

Urnes stavkirkeHåkon Christie
Urnes stavkirke
246 s. Ill.
Pax

Denne storformatboka er det første av tre bind om Urnes stavkirke og tar for seg bygningen slik den står i dag. Bind to skal handle om den tidligere stavkirken og det siste om de arkeologiske sporene etter de to første kirkene på stedet. Det framgår av dette første bindet at dokumentasjonen av kirkens bygningshistorie har pågått siden 1950-åra, det er resultatene av dette lange forskningsprosjektet som nå legges fram. Boka er en detaljert gjennomgang av kirkens avanserte konstruksjon. Del for del er fotografert, og boka har et stort plansjeverk. Det som gjør størst inntrykk, er de eldre fotografiene samt kapitlet som rekonstruerer hvordan kirken ble satt sammen av deler som var laget ferdig på forhånd.

Politi & røverKjetil S. Østli
Politi & røver
422 s.
Cappelen Damm

Den tynne linjen mellom de som ble revolver­menn med og uten stjerne, var et klassisk westerntema. Tilfeldighetene avgjorde, og harde karer på utsiden av den borgerlige tryggheten var de alle. Kjetil S. Østli har beveget seg dypt inn i en moderne variant av dette politi-og-røver-landskapet. Østli har arbeidet lenge nok med sine hovedpersoner og sitt tema til å bli fortrolig med den kriminelle Petter R. Hansen og spaneren Johnny Brenna – involvert i Munch-ranet på hver sin side. Likhetene mellom de to er mange. Ikke minst fyller de mye av den samme mannsrollen – beslektet med ham som red ensom inn i solnedgangen. Dette er også en utforskning av mannsidealer fra innsiden. Dessuten, Østli er en glimrende skribent som makter balansen mellom innlevelse og ironisk distanse.

Kvinne blant krigsherrer. Afghanistans modigste stemmeMalalai Joya
Kvinne blant krigsherrer. Afghanistans modigste stemme
Oversatt av Kjell Olaf Jensen. 300 s.
Spartacus

Som kjent er det ikke Malalai Joya (f. 1978) som mottar Nobels fredspris 10. desember, selv om navnet hennes ble nevnt fra mange hold før årets tildeling. Leser man boka, forstår man hvorfor. Siden hun i desember 2003 fordømte det afghanske parlamentet fra dets egen talerstol, og talte krigsherrene midt imot, har hun levd med dødstrusler og mordforsøk. Joya ser likevel ingen grunn til å være nyansert i kritikken av regimet og okkupasjonsmakten, og hun har blitt verdenskjent for sitt mot. Både innenfra og utenfor parlamentet kjemper hun mot krigsherrene og for menneskerettigheter og demokrati. Man lærer mye om afghansk og pakistansk historie: boka skildrer oppvekst, familie, kvinners ekstremt vanskelige liv. Boka anbefales alle i Nato-landet Norge, som bakgrunn for egne meninger om en av verdens mest langvarige kriger.

Sex under Hitler. Seksualitet og rasehygiene i Det tredje riketAnna Maria Sigmund
Sex under Hitler. Seksualitet og rasehygiene i Det tredje riket
Oversatt av Øystein Rosse. 308 s. Ill.
Samlaget

På tysk har boka en tittel som viser noe mer direkte til befolkningspolitikken som tema enn den norske tittelen («Das Geschlechtsleben bestimmen wir»: Sexualität im Dritten Reich). Nazistene var bekymret for de lave fødselstallene i 1930-åra. Sammen med de 2,4 millioner falne unge mennene under første verdenskrig, førte dette til at befolkningen ble gammel. Tyskerne ble et folk uten ungdom, som jo er alfa og omega for vitalister. Statistikk og folketellinger ble viktige redskaper, og ved siden av Det statistiske riksbyrået ble det opprettet et Sentralinstitutt for maksimal maskinell registrering og evaluering av borgerne. Den tyske kvinnen skulle ikke arbeide utenfor hjemmet, men være husmor og få fire barn. Boka gir en talende beskrivelse av hvordan eugenikk og rasehygiene skulle forhindre at uønskede elementer fikk degenerere germanerne.

Forsvunnet. En fortelling om seks av seks millionerDaniel Mendelsohn
Forsvunnet. En fortelling om seks av seks millioner
Oversatt av Kari og Kjell Risvik. 649 s.
Press

Denne dokumentariske fortellingen har gått sin seiersgang rundt kloden, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Den er lærd, velskrevet, underholdende og inneholder en hel mengde opplysninger og informasjon om alminnelige mennesker. Det er en familiehistorie som samtidig handler om den begivenheten som stadig tydeligere framstår som det forrige århundrets viktigste historiske hendelse – forsøket på å utrydde de europeiske jødene. Forfatteren er professor i antikkens kultur ved Bard College, og boka er et resultat av hans forsøk på å finne ut hva som skjedde med seks av hans slektninger: I boka beskriver han både konkret og medrivende om sin reise rundt i verden og sine samtaler med mennesker som hjelper ham.