>Prosa-lista 05|09

 

Prosa 05|09

Prosa-panelet: Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Cathrine Holst er sosiolog, seniorfors­ker og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Send oss forslag: Alle sakprosabøker som henvender seg til såkalt allmenne lesere kan vurderes for Prosa-lista. Vi oppfordrer forfattere og forlag til å sende Prosa-redaksjonen informasjon om nye bøker man mener utmerker seg etter angitte kriterier, til post@prosa.no. Stikkord: Ingen bøker er perfekte, men de beste vurderes til Prosa-lista!

Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe Tore Rem
Sin egen herre.
En biografi om Jens Bjørneboe
620 s. Ill. Cappelen Damm

Det første bindet av Jens Bjørneboes biografi dekker perioden fra 1920 til 1959, de siste 17 årene er tema for det andre bindet som skal komme neste år. Tittelen biografi er litt reduserende med tanke på hva leseren faktisk får: Brede skildringer av de miljøene Bjørneboe tilhørte. I dette første bindet blir det først og fremst familien og oppvekst i Kristiansand, kostskole i Flekkefjord, malerelev i Oslo under krigen, eksilmiljøet i Stockholm under krigen, og altså 1950-årene. Antroposofien har vel aldri vært behandlet så grundig og etterrettelig av en utenforstående. Alt bygger på kilder forfatteren har spadd fram selv. Her får leseren kultur- og sosialhistorie, for ikke å si åndshistorie, i bøtter og spann, pakket inn i Rems omsorgsfulle humor og ironiske vidd.

Liv London: Jødisk mat på norske fat. En kulturhistorisk kokebokLiv London
Jødisk mat på norske fat. En kulturhistorisk kokebok
204 s. Ill. Press

Den slovenske filosofen Slavoj Zizek mener at representanter for ulike religioner og kulturer først respekterer hverandre når de er i stand til å utveksle obskøniteter. En vel så sikker vei er å utveksle matoppskrifter, og det kan ikke være tvil om at en person som har lite til overs for irakere, nok vil se annerledes på den saken etter å ha spist Carmelas shabbat-bit – en irakisk kyllinggryte. De fleste norske jødene kom fra Øst-Europa, og mange av rettene i Liv Londons gjennomarbeidede bok har preg herfra, som Gepäckelte brust (salt oksekjøtt) med salte agurker. Dette er vakkert bokhåndverk, med historiske illustrasjoner og korte tekster som gir et fint, lite innblikk i hvordan en minoritet har tatt vare på og utviklet sine tradisjoner. Og det er altså i tillegg en instruktiv kokebok.

Simen Sætre: Petromania. En reise gjennom verdens rikeste oljeland for å finne ut hva pengene gjør med ossSimen Sætre
Petromania
En reise gjennom verdens rikeste oljeland for å finne ut hva pengene gjør med oss
296 s. Stenersens forlag

Hva skjer med nasjoner som plutselig vinner petroleumslotto? Hva skjer med innbyggerne? Simen Sætre har reist gjennom en rekke nyrike nasjoner både i Europa, Midtøsten og Afrika på jakt etter en mulig fellesnevner, og han beskriver sine funn med innsikt i en lett slentrende, personlig stil. Og det er klart at det skjer noe felles med folk i disse nasjonene. Diagnosene på petromania eller kuwaitifisering er mye av den samme: sus og dus, store forskjeller mellom arbeidsinnvandrere og innfødte, økt offentlig sektor, endret arbeidsmoral osv. Lottomillionærer er ikke som andre, men noen, som Norge, har sosiale og demokratiske strukturer som bufrer mot fordervelsen. Selv om det kan synes slik, er ikke dette en moralistisk bok, men en god analyse av oljeøkonomiens konsekvenser på tvers av kontinenter og kulturer.

Helene Cooper: Huset på Sugar BeachHelene Cooper
Huset på Sugar Beach
Oversatt av Hege
Mehren. 332 s.
Aschehoug

Liberia, inneklemt mellom Sierra Leone og Elfenbenskysten, opplevde i 1980 et blodig militærkupp. Før kuppet hadde Helene Cooper en privilegert oppvekst i det som var en rik og velfungerende stat. Etter kuppet flykter familien til USA hvor Cooper etter hvert blir journalist i New York Times. Først etter 23 år vender hun tilbake til et plyndret og utfattig Liberia hvor hun opplever endringene gjennom jakten på sin fostersøster som ble igjen i Liberia. Dette er en personlig fortelling som har hentet mange fortellergrep fra romansjangeren. Det har resultert i en leseverdig, journalistisk førstehånds­observasjon av det ufattelige materielle, kulturelle og til dels menneskelige forfallet som fulgte av kuppet.

Roy Jenkins: ChurchillRoy Jenkins
Churchill
Oversatt av Kirsti Vogt. 1001 s. Ill.
Historie & Kultur

Enda en britisk kvalitetsbiografi fra dette lille forlaget, denne gangen på 1000 sider. Men så handler den da også om Churchills (1874–1965) stigende livsbane og imperiets dalende makt. Denne store antikommunisten var født mens Marx og Engels ennå levde i Storbritannia, og han døde samme år som The Rolling Stones spilte inn (I Can’t Get No) Satisfaction. Forfatteren er Laborpolitikeren Ray Jenkins (1920–2003) som i 1981 dannet Social Democratic Party, og som har skrevet en rekke politikerbiografier. Den offisielle Churchill-biografien, skrevet av Martin Gilbert, er på åtte bind (de to første skrevet av Churchills sønn Randolf), så det er en kortversjon som nå foreligger på norsk. Her er det bare å forsyne seg av politisk vidd fra parlamentarismens hjemland.  

Valerie Solanas: SCUM manifestValerie Solanas
SCUM manifest
Oversatt av Marianne Røise Kielland
80 s. KA forlag

Det sies at kjønnsdebatten i Norge må gi plass til flere røster. Her er Valerie Solanas. SCUM manifest (Society for Cutting Up Men) er en feministisk klassiker fra 1967. Tittelen skal vel tas ganske bokstavelig. SCUM unndrar seg beskrivelse, men hensetter leseren, i hvert fall den kvinnelige, i en tilstand av underlig lattermild opphisselse. Oppgjørets time er nær! Tiden er kommet – for mannekjønnets tilintetgjørelse. En klok mann i Prosa-panelet mente Solanas burde leses som Nietzsche. Det urkjedelige, emosjonelle misfosteret, den egosentriske bomsen og halvapen Nietzsche? Solanas hadde hatet det. Wencke Mühleisen kommer godt fra den umulige oppgaven det er å skrive innledning til denne teksten.