>Prosa-lista 04|09

 

Prosa 04|09

Prosa-panelet: Espen Søbye (leder) er forfatter og kritiker, Cathrine Holst er sosiolog, seniorfors­ker og post.doc., Dag O. Hessen er professor i biologi og Karianne Bjellås Gilje er redaktør i Prosa og skribent. Alle i panelet har skrevet og redigert flere sakprosabøker.

Send oss forslag: Alle sakprosabøker som henvender seg til såkalt allmenne lesere kan vurderes for Prosa-lista. Vi oppfordrer forfattere og forlag til å sende Prosa-redaksjonen informasjon om nye bøker man mener utmerker seg etter angitte kriterier, til post@prosa.no. Stikkord: Ingen bøker er perfekte, men de beste vurderes til Prosa-lista!

Sigrid Lien
Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie
320 s. Ill. SAP/Spartacus

Fotografiene som norske emigranter sendte hjem fra Amerika har fått mindre oppmerksomhet enn brevene. Dette har Sigrid Lien, professor i kunsthistorie og knyttet til forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen, villet gjøre noe med. Hun drøfter relasjonen mellom brev og fotografi, amerikafotografene som historiefortellere og fotografialbumets og arkivets fortellinger – med sikker penn og godt blikk. Et av de tidligste bildene viser et emigrantskip i Bergen i 1871, mens det siste er fra 17. mai-feiringen i Brooklyn i 2007. Fotografienes kontekst ses både i familienes og samfunnets utvikling, og vitner om den enorme velstandsøkningen mange av emigrantene ble belønnet med.

Christine Myrvang
Forbruksagentene. Slik vekket de kjøpelysten
317 s. Ill. Pax

Det hevdes ofte at vi lever i et forbrukersamfunn. Her blir det forklart hvordan forestillingen om et slikt samfunn har oppstått og utviklet seg, og ikke minst blir kritikken av forbrukssamfunnet gjengitt og utviklet. Myrvang griper tilbake til gamle gode Vance Packard og levestandard og livsstandard. En stor del av framstillingen er viet utviklingen av reklamen, som med vitenskapelige midler har skullet vekke kjøpelysten. Analysen av reklame er både lærerik og morsom. Teksten er fri for moralisering, stilen har snert og ironi. Også forsøkene på å etablere motmakt til de overveldende markedskreftene – for eksempel gjennom Forbrukernes Kontroll-lag i 1939 – er kommet med.

Finn Olstad
Med knyttet neve
Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen
Medlemsmakt og samfunnsansvar
Trond Bergh
Kollektiv fornuft
1616 s. Pax

Av en eller annen grunn ville ikke Landsorganisasjonen utarbeide et jubileumsverk til sin 100-års dag i 1999, men til 110-årsdagen foreligger det nå et prektig gjennomillustrert trebindsverk. Med utgivelsen av LO-historien markerer igjen Pax seg som det toneangivende forlaget for slike større, norske verker. Billedmaterialet er førsteklasses, men i det siste bindet er det kanskje blitt vel mange fotografier fra kongresser og møter. Også faksimiler av løpesedler, plakater og brosjyrer beriker verket og gir verdifull tidskoloritt. Teksten er tradisjonell og man kunne ha håpet at historikerne kanskje hadde vært noe mer oppfinnsomme og eksperimentelle i framstillingen.

Lieve Joris
Kongo – en reise i et herjet land
Oversatt av Bodil Engen. 464 s. Aschehoug

Dette er den 26. utgivelsen i Spor-serien, nyskrevne reiseskildringer av høy kvalitet. Også en tidligere Spor-utgivelse har hatt Kongo som tema. Dette veldige landområdet som strekker seg fra utløpet av Kongofloden i Atlanterhavet i vest til Tanganyikasjøen i øst, fra Sentralafrikanske republikk og Sudan i nord til Katanga-provinsen i sør. Nord for Tanganyikasjøen ligger Burundi og Rwanda, også det navn som assosieres med skrekk. Det handler om barnesoldater, vold og korrupsjon. Den belgiske forfatteren møter også hutu-flyktninger, og hun er vitne til lynsjing av en pengeveksler. Boka er nøktern og beskrivende i hemingwaysk stil. Lieve Joris konsentrerer seg først og fremst om hvor og når, men er ganske tilbakeholden med det vanskelige hvorfor.

Antony Beevor
D-dagen. Slaget om Normandie
Oversatt av Jorunn og Arne-Carsten Carlsen. 640 s. Cappelen Damm

Nok et standardverk om andre verdenskrig signert den britiske historikeren Antony Beevor. Blant Beevors tidligere utgivelser er Stalingrad og Berlin – Nederlaget 1945. Igjen skriver han innsiktsfullt og fortettet om storpolitikk og det militære spillet, og gir levende portretter av politikere og kommandanter. Boka er tidvis påtrengende konkret om lidelsene blant sivile og soldater (i alt 19890 franske sivile falt i slaget om Normandie, de allierte mistet rundt 230 000 mann, Wehrmacht 240 000). Beevors kilder er originale rapporter, intervjuer med de involverte foretatt rett etter kampene, dagbøker og brev. Mye av kildematerialet er nytt. Gjennomgående profesjonell utgivelse, fra oversettelse til formgivning.

Galileo Galilei
Dialog over de to store verdenssystemer
Oversatt av Kristian Østberg.
413 s. Oktober

I 1632 publiserte Galieo Galiei sin berømte dialog til forsvar for Kopernikus’ heliosentriske verdensbilde. Det må kalles en intellektuell milepel, og det er utvilsomt en litterær begivenhet, som Atle Næss skriver i sitt forord, at boka nå foreligger på norsk. Den kostelige dialogen foregår mellom Galieos alter ego, den brilliante Salvati, den intelligente Sagredo, og ignoranten Simplico som representerer arven fra Aristoteles og kirken, som tviholder på den foreldede oppfatning at jorden er alle tings midtpunkt. Salvati er elegant og til dels perfid i sin argumentasjon, men samtidig forsøksvis varsom med geistlig harse­las. Ikke ydmyk nok, skulle det vise seg, for Dialogen ble forbudt, og Galilei reddet seg fra kjetterbålet kun ved en pragmatisk avsvergelse av sine egne teorier.