Innholdet i Prosa 6-2005

Leder: Om å skape norsk forfatterskap

Bokessay:
Nils Rune Langeland
: Kapitalen som historisk subjekt
Storverket om Norsk Hydro

Kortversjonen:
Ane Farsethås:
Mytologier (1957)

Stilprosa:
Runar Døving:
VG – Norges beste avis

Anti-Prosa: Dette er humor, alt annet er Prosa

Bokessay:
Aslak Nore:
Den Lille Røvern
Øyvind Holens forsøk på å beskrive det gjennomtrengelige

Bokanmeldelser:
John Stanghelle om Vegard Bye og Dag Hoel: Dette er Cuba – alt annet er løgn!
Mona Ringvej om Nora Ingdal og Anne Hege Simonsen: Mur
Morten A. Strøksnes om Ivar Frønes: Annerledeslandet
Kaja Schjerven Mollerin om Marte Spurkland: Førstedamer
Sverre Bagge om Claus Krag: Sverre – Norges største middelalderkonge
Nora Ceciliedatter Nerdrum om Trond Bjorli: År og dag
Pål Strandbakken om Steinar Lem: Det lille livet
Erle Marie Sørheim om Hanne Andrea Kraugerud: Gi meg ditt hjerte
Sissel Espeland om Inge Eidsvåg: Den gode lærer i liv og diktning
Bjørn Klouman Bekken om Erik Reinert: Global økonomi
Morten A. Strøksnes om Ingunn og Nils Are Økland: Nedenunder 

OBS! Vi beklager feil ved lenkene i innholdsfortegnelsene

Prosas nettsider lå tidligere på denne adressen: www.nffo.no/prosa. Lenkene i innholdsfortegnelsene peker fremdeles til denne adressen, noe som gir feilmelding.

På denne siden finner du en oversikt (med lenker som virker) til alle artiklene som er lagt ut på nett i perioden 2000-2005.

 

© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50