Søk i arkivet

Prosa er et faglitterært tidsskrift som kommer ut seks ganger i året. Utgis av NFF. Prosa skal skape interesse for og engasjement rundt faglitteratur. Første nummer kom i 1995. Redaktørene har vært Mari Toft (1995-99) og Halvor Fosli (2000-).

Eksemplarer kan bestilles fra NFF for kr 100,-, inkl. porto og ekspedisjon.

Leder og notisstoff er ikke med i arkivet.

Artikkelforfatter: og/eller overskrift:
Søk innholdsfortegnelsen i en utgave:
Søk på sjanger i alle utgavene:
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no