Prosa 4-2003: Leder ved Halvor Fosli

Dagbladet på rett spor

Professor Bernt Hagtvet slapp til over mange sider i Dagbladet i sommer med sitt store oppgjør med ml-bevegelsens fortid og framtid. Og avisa har fulgt opp med reportasjer, kommentarstoff og debattinnlegg.

Det er lenge siden Dagbladet var en viktig arena for en så spaltekrevende ideologisk debatt. Hagtvet-debatten viser at Dagbladet kan om de vil. Dagbladet på sitt beste lever i spennet mellom tabloide oppslag og grundige artikler; Dagbladet på sitt verste forfaller til et grått mellomformat, der det verken er fart over forsida eller grundighet på kultur- og debattsidene.

Dagbladets velkjente schizofreni skal ikke bekjempes, men reindyrkes – hvert ytterpunkt etter sine egne regler. En løssalgsavis har selvsagt tabloide krav hengende over seg. Men en nasjonal kulturavis har så menn også sine forventninger knyttet til seg. Dagbladet skal være begge deler.

Dersom Dagbladet fortsetter å våge og trykke artikler opp mot tidsskriftformatet, vil avisa kunne bli en langt mer alvorlig trussel mot opplaget til medier som har levd relativt godt i skyggen av forfallet i Dagbladet. De små deloffentlighetene representert ved Klassekampen, Morgenbladet, Dag og Tid, Samtiden og Syn og Segn har alle profittert på Dagbladets impotens som Norges tradisjonelt ledende kulturavis.

Kreta i overlys
Det er trist at Tove Nilsen kaller sin sjarmerende sakprosabok Kreta-døgn (Oktober, 2003) for roman. Dette er å selge boka under falske premisser; ja, formalistisk vurdert må vel dette sies å være et brudd på markedsføringsloven. Viktigere er det likevel at Tove Nilsens brudd med sjangerlæren indirekte vitner om at romaner er uendelig mye finere og har et større salgspotensial enn reiseskildringen. Med undertittelen roman får teksten liksom et overlys: ordene kommer fra en kunstner under inspirasjon, ikke fra en skribent som har jobbet med språket. Romantikkens kunstnerdyrking lever fremdeles mer eller mindre i oss alle.

God bokhøst til alle i bransjen!

 

   
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no