Prosa 3-2003: Leder ved Halvor Fosli

Anmeldelser i Prosa

Da jeg åpnet for en bred anmelderseksjon i Prosa, visste jeg at det kunne medføre kritikk fra forskjellige vinkler: anmeldelsene er for faglige og tunge, de er for lettvinte og overflatiske, de er skrevne av inhabile, inkompetente kritikere osv. Noen få har også ment at faglitterære forfattere får så mye kritikk i andre medier, at Prosa burde holde seg til rent oppbyggelig stoff.

NFF har generelt etterlyst økt satsing på fagbokanmeldelser i mediene, og foreningen ga også i en periode økonomisk støtte til aviser og tidsskrifter som prioriterte sakprosaanmeldelser. Min satsning på anmeldelser må ses i forlengelsen av dette. I de tolv numre jeg har redigert har det stått 105 bokanmeldelser. Av disse vil jeg regne under ti som svært kritiske. Fordelingen mellom negative og positive anmeldelser vil jeg mene er nokså jevn. Personlig har jeg ikke likt at noen nummer har hatt en klar overvekt av negative anmeldelser, men balansen her er ikke så forutsigbar som kanskje noen (mis)tror.

Valg av kritiker for en bok er mitt ansvar. Dette er et minefelt, men jeg har hatt følgende kjøreregler: Jeg har brukt mange anmeldere i stedet for å bygge opp noen få Prosa-kritikere. Anmelderen står nokså fritt med hensyn til omfang og valg av stil. Jeg prøver å unngå alt som smaker av bestilte slakt. Jeg er oppmerksom på ulike habilitetsproblemer, men erkjenner også at kritikk alltid er subjektiv. Jeg bruker helst kritikere som jeg ikke kjenner personlig. Hvis jeg får en anmeldelse som er helt etter egen forventing, er det et dårlig tegn. En anmelder må ha relevant bakgrunn, men uten at dette kan tolkes formalistisk. Faglighet, integritet og god skrivekunst kan vel i kortform sies å være idealet.

En kritiker er omgitt av to onder: Krenkede forfattere og opportunistiske venner. Lar kritikken seg skremme av de ofte retoriske kravene til kompetanse og kvalifikasjoner, står den i fare for å bli engstelig og apologetisk. Lytter kritikken på sin falske venn, står den i fare for å bli et kritisistisk redskap i striden om posisjoner, hegemoni og prestisje. Begge deler er like ille.

Slapp ros og likegyldig anmelderi er det største problemet når det gjelder fagbøker og sakprosa.

Ny spalte
Det har vært en ujevn strøm av forskjellige innlegg og brev til Prosa i min tid, som har kommentert profilen, enkeltartikler eller lederne. Jeg har tidligere ikke hatt noen definert plass i tidsskriftet for korte meningsytringer fra lesere. Med seks nummer i året finner jeg det nå hensiktsmessig å åpne spaltene for korte innlegg på inntil 2000 tegn. Jeg tror at Prosa blir et enda mer levende og morsomt tidsskrift etter dette. God sommer!

 

   
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no