Prosa 4-2002: Leder ved Halvor Fosli

Statusrapport

Jeg begynte som redaktør i Prosa høsten 2000. Dette nummeret er det siste av to komplette årganger.

I den første lederen skrev jeg bl.a. at målet mitt var å gjøre Prosa til et like viktig og velkjent tidsskrift for og om faglitteratur som Vinduet og Vagant er for skjønnlitteraturen. Ni nummer senere mener jeg mye er oppnådd. En rekke Prosa-bidrag, med så ulike forfattere som Arnhild Skre, Pål Veiden, Morten A. Strøksnes og Tore Rem, har i denne perioden vært med på å sette dagsorden i ulike medier og debatter. Når Nina Karin Monsens artikkel om monarkiet (3/02) danner utgangspunkt både for en debatt i TV2s «Holmgang» og en leder i VG, er det ikke overraskende at Aftenposten illustrerer Ingunn Øklands kommentar «Høykonjunktur for tidsskrift» noe senere med omslaget til Prosa sammen med Syn og Segn, Samtiden, Vinduet og Vagant.

Det er ikke selvsagt at et tidsskrift utgitt av en organisasjon bryter igjennom mediestøyen og blir tatt på alvor av riksmediene. Dersom Prosa hadde blitt redigert som et oppbyggelig medlemsblad for NFF, med alle slags demokratiske sidehensyn, ville dette ikke ha skjedd. Ved å gå bevisst også etter profilerte navn og aktuelle problemstillinger, har Prosa oppnådd en stilling som faglitterær spydspiss i det offentlige rom av meningsutvekslinger i Norge.

Men det er mange utfordringer framover. Å holde en rimelig kvinneandel er et problem nesten ved hver utgivelse. Oslo-dominansen er tydelig. Mange faglitterære bøker og sjangere blir mer eller mindre oversett. En konkret utfordring er å bryte noe mer med det nokså eksklusive fokuset på generell sakprosa (biografier, debattbøker, historieverk, monografier etc.), selv om vi har trykt artikler om kokebøker, sexhåndbøker og tegneserier. Prosa kan gjerne ha mer stoff om bøker som går i store opplag, men som ikke er høylitterære, kulturelt krevende tekster. Skolebøker er opplagt viktige for mange, og bør inngå som studieobjekt i Prosa i større grad. Videre bør intervjuformen benyttes mer.

Prosa er imidlertid et tidsskrift, og står derfor i en lang tradisjon med vekt på analyse, kritikk og debatt. Det er en tradisjon som forplikter og som setter sine grenser – både mot journalistikkens fristelser og mot medlemsbladets matnyttige tannløshet.

Stor prosakunst
Eg er stolt over å trykke Espen Søbyes refleksjonar om vår tid i dette nummeret. Det er ein pamflett i essayform. Eller eit essay i pamflettform. Her finn vi lite av essayistens tradisjonelle skeptiske tvisyn. Men vi les heller ikkje ein pamflettist som ikkje beherskar språket. Kjære lesar, la deg utfordre av ein tekst som i all sin språklege letthet drar vekslar på tunge resonnement henta frå europeisk intellektuell historie. «En krympet verden» hadde vore soleklar finalekandidat til ei litterær tevling som enno ikkje finst: årets beste essay.


God bokhaust, god jul, godt nyttår!


 

   
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no