Prosa 4-2005: Leder ved Halvor Fosli

En offensiv litteraturpolitikk

NFF la fram et manifest for en ny litteraturpolitikk mandag 22. august. Manifestet er basert på en analyse av (Bok-)Norge, som sier at norsk språk, kultur og samfunnsliv er kritisk svekket av det angloamerikanske trykket på den ene siden og kommersialisering av bokbransjen på den andre. Mye empiri støtter denne tesen.

Fastprislov er kanskje et noe prematurt krav fra vår forening. Dagens friprisordning må nok få virke i en viss tid og så bli evaluert; det tilsier vanlig politisk praksis. Men 20 faglitterære arbeidsstipend, utvidet innkjøpsordning for sakprosa, økt produksjonsstøtte til norske lærebøker og andre læremidler ved universitet og høyskoler, høyere biblioteksverderlag og en innlemmelse av faglitterære forfattere i Norsk Forfattersentrum er gode og kreative forslag. Anslått kostnad for disse fem tiltakene er ca. 45 millioner kroner.

AS Norge går med enorme overskudd for tida. Det ville være rart om styrking av norsk språk, litteratur og samfunnsånd i en slik situasjon skulle være noe svært kontroversielt. I skrivende stund er valgutfallet ukjent, men begge regjeringsalternativer har en gyllen mulighet til å bli husket som den regjering som tok den offentlige litteraturpolitikken enda et hakk høyere opp.


Aviser i endring

Jeg kan ikke huske at det noen kaller osloavisene og andre kaller hovedstadsavisene, har forandret seg så raskt og vesentlig som i de siste par årene.
Dagbladet har blitt dramatisk svekket som nyhets-, kultur- og kommentaravis. Bare dem som alltid har hatet avisa, gleder seg genuint over dette.
VG trår vannet og holder seg mer flytende, med sin kjente blanding av sport og trafikkulykker, politiske analyser og kjendisoppslag. Men de er ikke så kjepphøye lenger. Klassekampen er aggressive i markedet, og vil gjerne ha de leserne som har vendt særlig Dagbladet ryggen. Samtidig har avisen under Bjørgulv Braanen virkelig jobbet for å integrere de norske motkulturene med den urbane venstresida: det gamle Venstre i allianse med det nye RV og SV i samme «avishus». Han bærer flere staur enn Per Borten i sin tid. Aftenposten har pyntet seg, og Akersgatas gamle tante framstår som nyskilt og singel, klar for en flørt. Selvtilliten er tilbake sammen med boligannonsene. Morgenbladet økte mest i fjor, og har fart i kroppen fremdeles, men kan nok bli et enda bedre journalistisk produkt.

Men noe er nokså uforandret: Dag og Tid er kompromissløst sin egen offentlighet under den sta vossingen Svein Gjerdåker. Jeg leser sjelden Ny Tid, Vårt Land og Nationen, og tolker det som et tegn på at de ennå har en vei å gå før avisene er synlige utenfor sine respektive menigheter.

Ha en fin seinhøst!

 

   
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no