Prosa 1-2005: Leder ved Halvor Forsli

Et lite jubileum - Prosa (19952005)

NFFs faglitterære tidsskrift er inne i sin 11. årgang. Det er nå et relativt godt innarbeidet tidsskrift, som har funnet sin plass i floraen av allmenne tidsskrifter.

Mari Toft var Prosas første redaktør. Jeg overtok høsten 2000, og har hatt fem meningsfulle år. Som eneste ansatt kan jeg ikke skryte av mine kolleger. Men jeg vil benytte denne anledningen til å fremheve og takke dem som har sittet kortere eller lengre tid i redaksjonsrådet: Espen Søbye, Kjell Lars Berge, Morten A. Strøksnes, Linn Ullmann, Marta Norheim, Jon Hustad, Christine Præsttun, Bjørn Aagenæs, Linn Stalsberg, Sissel Espeland og Nils Rune Langeland. Mye av det som har vært bra i Prosa de siste fem årene, kan knyttes til en eller flere av disse framifrå personene.

En vennlig tanke går også til mine gode, men hemmelige bidragsytere til Prosas satiriske humorsider, Anti-Prosa. Jeg vet at mange setter pris på at et så seriøst blad som Prosa også gir rom for humor. Bokbransjen er selvhøytidelig; både forleggere, foreningsmennesker og forfattere har godt av å le av seg selv og hverandre.

Det er på sin plass til slutt å takke utgiveren for engasjement, god oppfølging og profesjonalitet.

Nytt i år er en større satsing på oversatt sakprosa enn i mine tidligere årganger. Nr 3-05 vil i særlig grad ta for seg dette viktige feltet.

Velkommen til en ny, spennende årgang Prosa!

Tsunami

Ordet var nytt for meg: At jordskjelv dypt under havbunnen kan lage dødelige flodbølger som beveger seg over verdenshavene og knuser strandidyller og bebodde kystområder. Trolig har over 200 000 mennesker mistet livet. Mange flere lever videre med sorg og savn og svekket livskvalitet.

Analysene kom nesten like fort som reportasjene. Den relativt høye andelen vestlige turister som ble rammet var nok det som utløste en rekordrask og rekordstor giverglede. Flere av de rammede områdene vil trolig komme seg fort, og nå en høyere standard enn de hadde før katastrofen. Enorme pengesummer må forvaltes rasjonelt og koordinert, slik at sløseri og korrupsjon holdes nede. Gjenoppbyggingen står ovenfor store utfordringer; mangelen på penger ser ikke ut til å være en av dem.

Ikke alle katastrofer medfører håp om en bedre verden. Tsunamien i Det indiske hav gjør det. Følelsen av å leve i én, felles og sårbar verden er blitt vesentlig styrket.

Det har også kravet om at nordmenn skal beskyttes og hjelpes overalt i verden. Redningstjenesten i påskefjellet er blitt et selvsagt sammenligningsgrunnlag for nordmenn på juleferie i Thailand. Her ligger det store utfordringer for mange lands myndigheter framover.

 

   
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no