Prosa 1-2004: Leder ved Halvor Fosli

Forsett og forventninger

1. Jeg har sluttet å røyke (2. januar), og skal forbli røykfri.
2. For min egen del håper jeg det vil bli utgitt en like gripende bok i 2004 som fjorårets Veien mot undergangen av Egil Ulateig.
3. Aslak Nore og andre unge, mannlige "meningsfabrikker" må ikke la seg mobbe ut av offentligheten.
4. Bokbransjen må finne løsninger som både utvider salgskanalene og som bevarer kollektive rettigheter for forfattere. Bøker er også varer. Varer trenger salgssteder - mange salgssteder, om man vil selge mye. Stort salg gir inntekter, oppmerksomhet, status - alt dette trenger forfattere.
5. Syn og Segn må få like interessante bidragsytere som redaktører dette året
6. Odd Grenland vinner serien. Og Molde rykker ned.
7. Mellom liberale, ex-kristne samfunn og islamske samfunn foregår det unektelig en kulturkamp. Striden om skautet er en liten side ved denne kampen. Dette er kompliserte spørsmål. Jeg forventer en større avklaring i året som kommer.
8. Fri oss fra flate og kjedelige medier som gjør offentligheten til en uendelig, utflytende borgerlig familiesammenkomst: "Julen varer helt til neste jul."
9. Jeg skal gå mer på skøyter og ski.
10. Medieforskningen er altfor tam. Jeg tror TV er fryktelig skadelig, men har ikke helt funnet ut hvorfor og hvordan.
11. I år skal jeg skal lese flere bøker og færre aviser.
12. Måtte tvungen opplæring i skriftlig sidemål avvikles helt på alle nivåer.
13. Halvparten av alle skjønnlitterære priser bør avvikles og gjøres om til faglitterære stipend.
14. En samlet generalforsamling tar Gyldendal av børsen og gjør forlaget om til en non-profit stiftelse.
15. Jon Fosse får nobelprisen i litteratur.
16. Oljefondet burde ikke bare bestå av aksjer og andre verdipapirer. Den norske stat burde også kjøpe kunst, antikviteter og museale gjenstander.
17. Kjetil Rolness skriver for Prosa.

Prosa til videregående skoler

I år vil alle de ca. 450 bibliotekene ved de videregående skolene i Norge få et gratisabonnement av Prosa. Bibliotekene i vårt oljerike land sliter med små midler, som vi alle vet - og som mange av oss beklager sterkt. Mens vi venter på større bevilgninger,   gjør NFF en innsats selv. Prosa ønsker å styrke posisjonen som et relevant og viktig tidsskrift, også for ungdom. Og her ligger selvsagt vår motivasjon for å gi bort Prosa gratis i ett år.

 

 

   
forrige side
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: halvor.fosli@nffo.no