>Debatt Tilbake til debattoversikt

Ibsen på nett: Håkon Wium Lie svarer Jens Morten Hansen

 

Ibsen på nytt

Håkon Wium Lie

Det er fint å se at redaktør for Ibsen.net, Jens-Morten Hanssen, forsvarer seg mot min kritikk som sto på trykk i Prosa 04/06 ("Ibsen på nett i jubileumsåret?"). Den andre adressaten for min kritikk, prosjektet Henrik Ibsens Skrifter (HIS) ved Universitetet i Oslo, har dessverre ikke latt høre fra seg.

  Responsen gjenspeiler forskjellen mellom de to institusjonene:
  Ibsen.net publiserer innhold av middelmådig kvalitet, men de
  publiserer tross alt. HIS publiserer ikke noe. Det er stumt.

  Når det gjelder Hanssens tilsvar har jeg følgende kommentarer:

   - Dersom Hanssen hadde brukt like lang tid på å fikse Ibsens tekster
     på nett som han brukte på å skrive sitt tilsvar, ville problemene
     kunne vært løst. Med andre ord: problemene jeg påpeker er enkle å
     fikse og enhver kyndig vebbmaster kan klare dette.

   - Hanssen tar feil når han skriver at Internet Explorer ikke viser
     GAN sitt ikon på Ibsen.net. I Microsoft IE versjon 6 vises ikonet
     dersom du legger inn et bokmerke til nettstedet. I IE versjon 7
     (som nylig ble sluppet) vises ikonet selv om du ikke har stedet som favoritt,
     slik andre nettlesere lenge har gjort det. For øvrig bør
     nettredaktører teste et utvalg av nettlesere for å sikre at sidene
     er tilgjengelige for alle.

   - Hanssen mener det er uproblematisk at nettstedet bruker ikonet til
     en privat underleverandør i fanen. For å bruke samme metafor som
     Hanssen: det er ikke greit dersom staten deler ut RIMI-poser. Jeg
     kan ha en viss forståelse for at et et ikon fra en testfase kan bli
     liggende igjen på et nettsted, men jeg har ingen forståelse for at
     problemet ikke blir rettet straks det blir påpekt.

   - Vi er uenige om hvor viktig validering er. Det er riktig at de
     fleste sider vises greit nok selv om sidene ikke validerer. Mitt
     poeng er at "greit nok" ikke er godt nok for Ibsen i år 2006. Som
     nett-forlegger av vår nasjonalpoet må du sikte høyere! Tenk
     skinn-innbinding, vakre typesnitt og syrefritt papir - ikke en
     heftet versjon.

   - Hanssen hevder videre at "De konkrete xml-filer som utgjør navet i
     vår utgave, er i skjønneste orden. De validerer alle som én." Det
     er mulig han har rett, men det er umulig for andre å verifisere da
     filene ikke er publisert. Jeg ber om at filene publiseres.

  Til slutt: Hanssen skriver at jeg kommer med "usannheter". Det er feil
  og potensielt en injurierende påstand. Alt jeg skrev i mitt innlegg er
  korrekt. Jeg ber Hanssen si spesifikt hva han mener er løgn.


<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>