>Debatt Tilbake til debattoversikt

Bent Sofus Tranøys Agenda-artikkel om økonomers maktprosa

Klassekampen 23.02.2008

 

Mener han er sensurert

Pål  Hellesnes

Den radikale økonomen Rune Skarsteins professorsøknad ble avvist. September 2006 søkte førsteamanuensis Rune Skarstein om opprykk til professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Skarstein er en markant venstreorientert økonom i den såkalte post-keynesianske tradisjonen. Opprykksnemnda avslo søknaden, blant annet med begrunnelse at han «ikke har gitt betydelige bidrag til kjernen av økonomisk vitenskap slik den er definert i dag.»

- Når de sier at jeg ikke har bidratt til «kjernen i økonomisk teori slik den er definert i dag», så er det riktig. Det er nemlig nyklassisk teori, og den jobber ikke jeg innenfor.
Skarstein mener det foregår en sterk ensretting innenfor økonomifaget, der alternative paradigmer blir skjøvet ut.
- Dette er et utbredt problem også internasjonalt. Det jeg savner er toleranse av avvikende innenfor faget, sier Skarstein til Klassekampen.

Problematisk grunnlag
Opprykksnemnda bruker som en del av grunnlaget for avslaget at Skarstein ikke har publisert i det de oppfatter som de viktigste økonomiske tidsskriftene. Skarstein mener dette premisset er problematisk.
- Ser en på lista de har brukt, er det så å si bare mainstream-tidsskrift. De fleste økonomer er nyklassikere, og de siterer hverandre, og dermed kommer deres tidsskrifter høyt på lista som rangerer tidsskiftene etter antall siteringer. Nyklassisk teori er i dag enerådende, og de tolererer kort og godt ikke alternative paradigmer.
Han får støtte for denne kritikken fra statsviter Bent Sofus Tranøy.
- Argumentet om at han ikke har skrevet nok i tidsskrifter som blir nok referert holder kun vann dersom man forestiller seg at faget er et hierarki med de beste på toppen, og så nedover, sier Tranøy til Klassekampen.
Han mener det gir mer mening å se på faget som sosiale grupper som står overfor hverandre, der en gruppe er innenfor boksen, og gruppa som er utenfor boksen er en minoritet.
- Jeg tror ikke at samfunnsvitenskapenes natur gjør at fagene på noe tidspunkt kan ha et homogent hierarki. Det er beheftet med så mye usikkerhet det vi driver med, og vi vet egentlig så lite, at man kan ikke si at en ting er gyldig kunnskap og noe annet ikke.

Disiplinering
Tranøy mener det finnes klare disiplineringsmekanismer i faget.
- Jeg tror at økonomifaget er ganske vitenskapssosiologisk underutviklet. Derfor tenker de i kvalitetshierarkiske retninger. Det publiseres spennende ting som bryter med nyklassisk teori, men det skrives på et forsiktig vis. De er redde for å miste kontakten med moderskipet. Er man derimot fundamentalt uenig, og har et marxistisk grunnsyn, som Skarstein, så kutter moderskipet forbindelsen.
Skarstein mener denne disiplineringa får alvorlige konsekvenser.
- Det som er ille er rekrutteringa. Det er sterk disiplinering under studiene, og studentene vet hva som er lov og ikke, og det fører til enda mindre kritisk holdning, og mer enfold. Jeg mener økonomisk teori nærmer seg en krisetilstand.
Avviser kritikken
Gaute Torsvik ledet nemnda som avslo Skarsteins søknad. Han mener kritikken har lite for seg.
- Faget vårt er ikke hermetisk lukket i et markedsparadigme, slik er det rett og slett ikke. Ser man i amerikanske tidsskrift finner man at artiklene handler om sosial kapital, relasjoner i familien, radikale tiltak for arbeiderne og så videre, sier Torsvik til Klassekampen.
- Det har kanskje vært en utelukking på ideologisk grunnlag tidligere, på 60- og 70-tallet. Da var det en mye strengere mal man måtte forholde seg til. Men det er ikke slik i dag.
Han mener Rune Skarstein ikke er ideologisk utdefinert innenfor faget.
- Det finnes sterke radikale økonomer som publiserer i de beste tidsskriftene fordi de har noe viktig å si. Jeg kan gi en lang liste over økonomer som kritiserer nyklassisk teori.

Støtte
Skarstein har mottatt støtteerklæringer fra kolleger i store deler av verden, inkludert de nordiske landene, Tyskland, Østerrike, Italia, England og USA.
- Men det er klart, en nyklassiker vil mene at det jeg har gjort er dårlig, mens jeg mener mange nyklassikere gjør mye dårlig.
- Om rollene var reversert, ville du da hindret en nyklassisk økonom i å bli professor?
- Først og fremst er det utenkelig at jeg ville få plass i en slik komité, men nei, ikke hvis han hadde gjort bra arbeid innenfor sin egen teoretiske retning. Hvis vitenskapen skal utvikle seg, og økonomisk teori ikke skal gå i frø, er åpne diskusjoner og gjensidig kritikk og prøving av argument en avgjørende forutsetning for å ha framskritt. Men nå ser jeg at når for eksempel Alan Blinder, en kjent amerikansk økonom, stiller seg kritisk til frihandelsteorien, er det med en gang et ramaskrik mot ham fra kolleger. Det er helt absurd, det er bare den katolske kirka som burde få holde på slik.

©Klassekampen

 


<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>