>Debatt Tilbake til debattoversikt

Einar Plyhn svarer redaktør Karianne Bjellås Gilje

 

Prosaisk, men prinsippløst

Einar Plyhn plyhn@abstrakt.no, Klassekampen 09.07.2007

 

Redaktør Karianne Bjellås Gilje i Prosa viser i sitt innlegg i Klassekampen 27. juni at hun i hvert fall er utstyrt med frekkhetens nådegaver. Dette kommer til uttrykk på to måter.

Delvis ved å argumentere mot egenkonstruerte forvrengninger av det jeg har skrevet. Og til dels ved å ikke forholde seg til vesentlige problemstillinger.
Gilje skriver at hun forstår at det er en prinsipiell diskusjon jeg forsøker å reise, men finner det ikke fruktbart å ta den i Klassekampens spalter. Jeg må da få minne om at grunnen til at vi diskuterer i Klassekampens spalter jo nettopp er at Gilje har holdt den unna Prosas spalter. Jeg skrev tidligere i år et kort tilsvar til et langt bokessay som Gilje hadde trykket i Prosa 01/2007. Jeg skrev tilsvaret fordi bokessayet inneholdt noe av den groveste personsjikanen jeg har lest på trykk i en norsk bokomtale. Gilje ville imidlertid ikke sette tilsvaret på trykk, til tross for at jeg i mailen som fulgte tilsvaret og i en seinere mail, gjorde henne oppmerksom på de prinsipielle spørsmålene bokessayet reiste om hennes redaksjonelle skjønn. At det nå er blitt en liten debatt om dette i Klassekampen, skyldes jo utelukkende at hun har refusert meg! Nokså frekt da å komme og si at Klassekampen ikke er rette fora for denne debatten.

Hun skriver også at det ikke er fruktbart å diskutere på bakgrunn av løsrevne sitater. Jeg er enig i det, men hun forvrenger. Sitatene jeg har brukt, er nettopp ikke løsrevne. De er satt inn i en kontekst og anvendt prinsipielt. Ser ikke redaktør Gilje dette?

Gilje bruker halve innlegget sitt til å snakke om domenekjøp og nettpublisering. Med dette flanerer hun godt på siden av det som er mitt poeng, nemlig at Prosas nettsider er organisert på måter som gjør dem svært vanskelige å navigere i. Derfor er ikke nettsidene per i dag noe publiseringsalternativ til papirutgaven, og redaktøren bør derfor ikke opptre som om de er det.

I sitt innlegg unngår hun helt å forholde seg til mitt resonnement om forholdsmessighet. Det at når en redaktør gir stor plass til noe, ikke minst når det inneholder sterk personsjikane, så er det vanlig anstendighet og redaksjonelt klokskap å trykke et kort tilsvar. Det ser dessverre ikke ut til at Gilje har forstått dette.


<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>