>Debatt Tilbake til debattoversikt

Svar til Einar Plyhn

 

Prosa-publisering
Karianne Bjellås Gilje, redaktør i Prosa

 

Forlagssjef i Abstrakt forlag, Einar Plyhn, utlegger i Klassekampen 14.6. sin versjon av en e-postkorrespondanse han har hatt med undertegnede i vår. Han er misfornøyd med omtalen av sitt forlags arkitekturbøker i et bokessay av Mari Lending i Prosa 01/07 (se www.prosa.no – ”Bokessay”).

Han er også misfornøyd med at Prosa har som praksis å nettpublisere tilsvar og reaksjoner på anmeldelser og artikler fra papirutgaven. Jeg vil bare kort orientere om den doble begrunnelsen for denne praksisen:
1. Når et papirnummer av Prosa publiseres, er det som regel kun en ukes tid til deadline for tekster til neste utgave. De fleste reaksjoner og innlegg sendes inn senere enn dette. Med lang produksjonstid i ”enkvinnesforetaket” Prosa, har jeg valgt å ha en egen fane på tidsskriftets nettsider – ”Debatt” – der innlegg publiseres fortløpende. (Deadline for skribenter, utgivelsesdatoer for årets papirutgaver osv. finnes for øvrig også på www.prosa.no.) For å gjøre Prosa-lesere som først og fremst forholder seg til de trykte utgavene oppmerksomme på nyheter på nettsidene, har papirutgavene fra 2007 en fast spalte med ”Nyheter på www.prosa.no”. Einar Plyhn finner henvisningen til sitt eget debattinnlegg trykket i den første papirutgaven etter at han sendte sitt innlegg, i Prosa 03/07 s. 12. En av arkitekturbøkenes forfattere sendte inn sitt innlegg så raskt at jeg rakk å få med en henvisning i Prosa 02/07 s. 14.
    2. Prosa utgis med seks 64-siders papirutgaver i året. For å få plass til nye artikler, bokessay, anmeldelser, debattinnlegg mm, er det et bevisst valg å bruke nettsidene til reaksjoner, tilsvar og lenker til debatter i andre medier med utgangspunkt i Prosa-artikler. Man kan selvsagt mene at en publisering på nettsidene med henvisning i papirutgaven ikke er å regne som fullverdig publisering. Men det å peke på nettsaker i papirutgaven er en måte å framheve nettsakene og nettsidene på, og jeg vil både fortsette – og forsvare – denne praksisen. Faglitterære forfattere og Prosa-lesere får på denne måten analyser og kritikk av langt flere bøker enn det ellers ville være plass til i papirtidsskriftet. Som Einar Plyhn påpeker, er mye av faglitteraturen nærmest usynlig i medieoffentligheten, noe Prosa ønsker å bidra til å endre. Det er også Prosas ønske å gjøre nettsidene mer interaktive og oversiktlige framover, og også der publisere nye anmeldelser, artikler osv. Men det er et tids- og kostnadsspørsmål. Jeg jobber med saken.
    For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er Prosas utgiver, slik for eksempel Aschehoug er Samtidens utgiver. Tidsskriftet redigeres uavhengig og etter redaktørplakaten. Medlemsbladet til NFF er NFF-bulletin.

Karianne Bjellås Gilje
Redaktør, Prosa
kbg@prosa.no
   


<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>