>Bibliotek

Framtidens bibliotek

Hva gjør e-boka med norske bibliotek? Vil stadig mer digitalisering av innholdet i bibliotekene føre til mindre bruk av det fysisk biblioteket? Hva må skje om biblioteket skal fortsette å være et tilbud folk faktisk bruker? Kan bibliotekene lære noe av måten Litteraturhuset i Oslo drives? Eller har folkebibliotekene mer å lære av den måten Idea Store i London tenker om bibliotekdrift?

Under Tidsskriftdagen på Litteraturhuset lørdag 14. november 2009 arrangerte Prosa en samtale om "Framtidens bibliotek", der blant annet disse spørsmålene ble drøftet av et særs kompetent panel: Tone Moseid, konstituert avdelingsdirektør, avdeling for bibliotekutvikling i ABM-utvikling, Heikki Knutsen, avdelingsleder på Deichmanske bibliotek, Majorstua, Jonas Svartberg Arntzen, gruppeleder IT-utvikling og web, Drammensbiblioteket, Silje Riise Næss, programansvarlig, Litteraturhuset og Svanhild Aabø, førsteamanuensis ved bibliotekutdanningen, Høgskolen i Oslo, tilknyttet forskningsprogrammet "biblioteket som møteplass".

Denne samtalen var også en oppfølging - og avrunding - av Prosas reportasjeserie om bibliotek, som har pågått i alle årets seks nummer i 2009. Vi takker Fritt Ord for støtte til å gjennomføre både reportasjeserien og samtalen på Litteraturhuset.

Prosa fortsetter å ha denne egne fanen nettsidene våre med bibliotekreportasjene og annet bibliotekrelatert stoff. Kom gjerne med innspill til redaksjonen om bibliotekrelaterte tema dere ønsker vi skal ta opp også framover!


> BIBLIO9 Hvorfor skjer det enorme endringer i norske folkebibliotek uten offentlig debatt? I reportasjeserien Biblio9 i Prosas seks nummer i 2009 oppsøker seks skribenter sentrale personer og steder på jakt etter svar. Hvorfor er det for eksempel slik at «alle» er for bibliotek i nærmiljøet, men få protesterer når 270 bibliotekfilialer er nedlagt de siste ti årene? Er denne utviklingen uunngåelig og riktig? Er biblioteksektoren det området i Kultur-Norge med lengst avstand mellom festtaler og handling? Kommer det noe konkret i stortingsmeldingen om bibliotek i 2009? Hvordan ser bibliotekfolk landet rundt på de statlige innkjøpsordningene for litteratur? Hvordan fungerer biblioteket som flerkulturelt møtested? Hva gjøres for å engasjere barn og ungdom i folkebibliotekene? Hva skjer med digitaliseringen? Ja, hva er et godt bibliotek på 2000-tallet? Har du innspill til spørsmål Prosas skribenter bør stille, send e-post til post@prosa.no. Skribentene er Astrid Sverresdotter Dypvik, Agnes Ravatn, Per Anders Todal, Mia Frogner, Danny Pellicer og Morten A. Strøksnes.


Bibliotek og digitalisering 17. april la kulturminister Trond Giske fram stortingsmeldingene om bibliotek og om digitalisering (St.meld. nr. 23 og 24 (2008–2009)). Prosa oppfordrer til å delta i debatten, og diskutere hva som trengs av tjenester og tilbud i samtidens og framtidens bibliotek. Det er opprettet flere nettsteder for diskusjon om stortingsmeldingene, og aktuelle startpunkt for å kjøre debatt og bidra til konkret mobilisering er http://bibliotekmeldinga.wordpress.com og http://blogg.abmnett.no/om-bibliotekmeldinga. Vi oppfordrer også våre lesere til et besøk på www.ideastore.co.uk for å få ideer. Prosas redaktør besøkte i april «Idea Store» i Whitechapel/London, og vi kommer tilbake med mer om dette i bibliotekserien til høsten.


Norske bibliotek på Twitter I juli skrev The Guardian en artikkel om at stadig flere britiske bibliotek bruker Twitter aktivt i sin kommunikasjon med brukerne. Prosa sendte straks ut en forespørsel til det norske twitterverset for å sjekke om så også var tilfelle for norske biblioteker. Og det er det! Noen bibliotek har ansatte som bruker sosiale medier til å meddele synspunkter på kulturpolitikk og bibliotekspørsmål, som Time bibliotek på Bryne, mens de fleste bruker Twitter til å orientere sine «followers» om aktiviteter i biblioteket. For å finne ut om ditt lokale bibliotek er på Twitter, søk på twitter.com – eller se twitter.com/kariannebgilje for bibliotekene Prosa-redaktøren følger. Og ikke minst – til bibliotekene på Twitter: Send melding til Prosa, så vi kan følge med på hva dere skriver!


Morten A. Strøksnes

Prosa 06|09

>Biblio9
Biblioteket i Babel

I Whitechapel Road i London har man forsøkt å bygge verdens mest moderne flerkulturelle bibliotek. For å markere avstand til den gamle typen bibliotek – digre boksamlinger med dikt, romaner og lettere utdatert kunnskap som er gjort tilgjengelig for publikum av et temmelig selvtilstrekkelig «biblioteksvesen» – kalles institusjonen Idea Store.


Mia Frogner

Prosa 05|09

>Biblio9
To er flere enn ingen. Om økt innkjøpsordning – og økt utlånsutfordringAgnes Ravatn

Prosa 04|09

>Biblio9
Det er din feil. Ein bibliotektilsett seier det som det erPer Anders Todal

Prosa 03|09

>Bibli09
Den store skilnaden. Om den digitale vekkinga som heimsøkjer våre bibliotek

Når alle bøker i Noreg får plass i ei skuffe, og vi kan låne dei rett ut av lause lufta – kva skal vi med alle desse folkebiblioteka da?


Danny J. Pellicer

Prosa 02|09

>Biblio9
Bok, håp og kjærlighet. Om Tromsøs nye multikulturelle møtested

Fra nedslitt lager til flerkulturell storstue. Nå skjer det mye på Tromsø bibliotek. Men de låner fortsatt ut bøker.


Astrid Sverresdotter Dypvik

Prosa 01|09

>Biblio9
Aktiv dødshjelp. Om biblioteknedleggjaren og hennar medsamansvorne

Alle veit at Kommune-Noreg sparer. Men er alle klar over at 270 bibliotekfilialar har blitt spart i hel dei siste ti åra? Er det nokon som saknar dei? I år kjem ei ny stortingsmelding om bibliotek. Men medan kulturpolitiske utgreiingar og program vert skrivne, døyr norske folkebibliotek. Få protesterer. Kanskje er det fordi dei døyr så sakte at vi trur dei lever?


 

Prosa inviterer til samtale på Litteraturhuset lørdag 14.11.2009 klokka 13-14:

Framtidens bibliotek

Hva gjør e-boka med norske bibliotek? Vil stadig mer digitalisering av innholdet i bibliotekene føre til mindre bruk av det fysisk biblioteket? Hva må skje om biblioteket skal fortsette å være et tilbud folk faktisk bruker? Kan bibliotekene lære noe av måten Litteraturhuset i Oslo drives? Eller har folkebibliotekene mer å lære av Idea Store i London?

Bli med å diskutere disse og flere spørsmål om framtidens bibliotek - med mange av Norges mest sentrale biblioteksfolk! Denne samtalen er en oppfølging av Prosas reportasjeserie om bibliotek, som har pågått i alle årets seks nummer i 2009

Panel: Tone Moseid, konstituert avdelingsdirektør, avdeling for bibliotekutvikling i ABM-utvikling, Heikki Knutsen, avdelingsleder på Deichmanske bibliotek, Majorstua, Jonas Svartberg Arntzen, gruppeleder IT-utvikling og web, Drammensbiblioteket, Silje Riise Næss, programansvarlig, Litteraturhuset, Svanhild Aabø, førsteamanuensis ved bibliotekutdanningen, Høgskolen i Oslo, tilknyttet forskningsprogrammet ”biblioteket som møteplass”. Ordstyrer: Karianne Bjellås Gilje, redaktør i Prosa.

VELKOMMEN til Litteraturhuset 14. november! Prosa-samtalen er en del av Tidsskriftdagen 2009. Se hele programmet her: www.tidsskriftforeningen.no

Gratis inngang, åpent for alle!

 


PRESSEMELDING FRA PROSA 6. mars 2009


Tromsø – Norges beste folkebibliotek 2009

Norske bibliotekbrukere har talt: Tromsø bibliotek gikk av med seieren i kåringen av Norges beste folkebibliotek, arrangert av tidsskriftet Prosa og Dagbladet.

– Det er veldig gledelig! Denne kåringen er viktig politisk, sier biblioteksjef Paul Henrik Kielland. – Vi i Tromsø bibliotek har nok fått uttelling for beliggenhet og nye, flotte lokaler, og det gir sterke signaler til landets politikere om at disse faktorene er viktige for et folkebibliotek. Men det viktigste er at kåringen og bibliotekserien har skapt oppmerksomhet om bruken av bibliotekene, og synliggjort hva de betyr for et lokalmiljø. Det er helheten i tilbudet som teller.

Drammensbiblioteket og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek fikk andre- og tredjeplassen, og også disse byene har forholdsvis nye og sentralt beliggende folkebibliotek.

– Det er gledelig å se at kommuner som virkelig har satset på bibliotek, får en slik tilbakemelding som dette fra de mange tusen bibliotekbrukerne som har stemt, sier redaktør Karianne Bjellås Gilje i tidsskriftet Prosa. – Politikerne bør ta signalet i dette valgåret: Biblioteksatsing er stemmesanking.

Se nedenfor lista over de 25 øverste plassene i kåringen, og les mer om kåringen på prosa.no/bibliotek og dagbladet.no/bibliotek. I Prosa nr. 02/09, som utgis 30. mars, kommer en reportasje om Tromsø bibliotek.

De 25 øverste plassene i kåringen Norges beste folkebibliotek 2009

1. Tromsø bibliotek (bibliotek og byarkiv)
2. Drammen bibliotek, Drammensbiblioteket* samlokalisert kommune, fylke og høgskolebibliotek
3. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, hovedbiblioteket
4. Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket
5. Fredrikstad bibliotek, hovedbiblioteket
6. Asker bibliotek, hovedbiblioteket
7. Stavanger bibliotek, hovedbiblioteket
8. Deichmanske bibliotek, Røa
9. Lillehammer bibliotek
10. Bergen offentlige bibliotek, hovedutlånet
11. Deichmanske bibliotek, hovedutlånet
12. Kongsvinger bibliotek 
13. Sandefjord bibliotek
14. Kongsberg bibliotek 
15. Lørenskog bibliotek 
16. Hamar bibliotek
17. Nes bibliotek (Akershus) 
18. Bærum folkebibliotek, hovedbiblioteket
19. Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
20. Trysil folkebibliotek
21. Sandnes bibliotek, hovedbiblioteket
22. Rennesøy folkebibliotek 
23. Arendal bibliotek 
24. Odda bibliotek
25. Deichmanske bibliotek, Nordtvet

 

PRESSEMELDING FRA PROSA 27. februar 2009


Tromsø leder bibliotekkåringen!

Tromsø folkebiblioteks hovedfilial leder i kåringen av ”Norges beste folkebibliotek”, seks dager før muligheten til å stemme går ut ved midnatt onsdag 4. mars. Tromsø følges tett av Drammensbiblioteket, og på den foreløpige tredjeplassen er Tønsberg og Nøtterøy hovedbibliotek.

– Her er ingenting avgjort ennå, sier redaktør i tidsskriftet Prosa og initiativtaker til kåringen, Karianne Bjellås Gilje. – Det er tett i toppen, og utfordrere på alle de ti øverste plassene (se ti på topp nedenfor).

– Det har vært svært moro å oppleve entusiasmen rundt denne kåringen, sier Bjellås Gilje. –Blant annet har bibliotekene brukt nettsidene sine til å oppfordre publikum til å stemme, og fortalt brukerne hva de er gode på. Når kåringen startet, ga et googlesøk på Norges beste folkebibliotek null treff. I dag gir det flere tusen.

Kåringen er et samarbeidsprosjekt mellom Prosa og Dagbladet, og stemmegivningen skjer på Dagbladets nettsider. Les mer om kåringen på dagbladet.no/bibliotek.

Ti på topp ”Norges beste folkebibliotek” per 27. februar 2009:
(seks dager før siste dag å stemme - onsdag 4. mars)
1. Tromsø folkebibliotek, hovedbiblioteket
2. Drammen bibliotek, Drammensbiblioteket* samlokalisert kommune, fylke og høgskolebibliotek
3. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, hovedbiblioteket
4. Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket 
5. Fredrikstad bibliotek, hovedbiblioteket 
6. Asker bibliotek, hovedbiblioteket
7. Deichmanske bibliotek, Røa 
8. Stavanger bibliotek, hovedbiblioteket
9. Bergen offentlige bibliotek, hovedutlånet
10 Deichmanske bibliotek, hovedutlånet

 
PRESSEMELDING FRA PROSA 9. februar 2009


Norges beste folkebibliotek kåres.

Fra i dag og til 4. mars vil alle landets bibliotekbrukere kunne stemme på det de mener er Norges beste folkebibliotek i 2009. Initiativtaker er tidsskriftet Prosa, og kåringen skjer i samarbeid med Dagbladet.

– Det er alt for lite offentlig debatt og bråk om bibliotekene, sier Prosa-redaktør Karianne Bjellås Gilje. – Hvor mange nordmenn er egentlig klar over at det de siste ti årene er lagt ned 270 folkebibliotekfilialer her til lands? Kulturminister Trond Giske har uttalt at stortingsmeldingen om bibliotek denne våren vil føre til en skikkelig satsing. Men mens vi venter på dette, ønsker Prosa selv å bidra til mer engasjement og debatt om disse sentrale samfunnsinstitusjonene.

Stemmegivningen foregår på dagbladet.no/bibliotek. – Prosa er glad for å ha fått en samarbeidspartner med bredt nasjonalt nedslagsfelt, og ikke minst et bra opplegg for stemmegiving via internett, sier Bjellås Gilje, som håper på stort engasjement fra bibliotekbrukere i alle landets 430 kommuner.

Hvilket folkebibliotek som blir kåret til det beste i 2009 offentliggjøres i mars. Vinneren mottar 25 000 kroner til et arrangement i biblioteket.

For mer info, kontakt:
Karianne Bjellås Gilje
Redaktør, Prosa
Mob. 99 72 66 07

Stem på Norges beste folkebibliotek!  Hvor i Norge finnes det beste folkebiblioteket? I landets 430 kommuner er det 807 folkebibliotek. Hvilket mener du er best? Delta i Prosa og Dagbladets kåring av ”Norges beste folkebibliotek 2009”! Det folkebiblioteket som får flest stemmer, får kr 25 000 til et arrangement i biblioteket – for alle leserne som har stemt dem til topps!  

Gi din stemme nåwww.dagbladet.no/bibliotek. Du kan stemme fra 9. februar til 4. mars 2009.

Om kåringen ”Norges beste folkebibliotek” I landets 430 kommuner er det 807 folkebibliotek – 431 hovedbibliotek og 376 filialer. I kåringen ”Norges beste folkebibliotek 2009” inviterer Prosa og Dagbladet leserne til å stemme på det dere mener er det beste. Vi har satt opp alle de 431 hovedbibliotekene, og filialene i alle kommunene med over 50 000 innbyggere i listen. For de øvrige filialene, stemmer du på hovedbiblioteket i kommunen din.  

Skriv gjerne hvorfor akkurat dette biblioteket bør vinne i kommentarfeltet – og bli med å diskutere hva et godt bibliotek er på 2000-tallet. Kanskje kan du bidra til at trenden med nedlegging og nedskjæring snur? På de siste ti årene er 270 filialer av norske folkebibliotek nedlagt! Er alle disse nedleggelsene nødvendige og riktige? Både Dagbladet og Aftenposten har uttrykt ønske om debattinnlegg om bibliotekspørsmål – dette sendes debatt@dagbladet.no eller debatt@aftenposten.no.  Les også flere reportasjer og intervjuer på www.dagbladet.no/bibliotek.