>Min oversettelse Prosa 02|10

Hans-Georg Gadamer: Sannhet og metode

Lars Holm-Hansen<empty>

Hans-Georg Gadamer
Sannhet og metode
600 sider
Pax 2010

Lars Holm-Hansen (47) er magister i filosofi, og har blant annet oversatt Thomas Kuhn og Martin Heidegger til norsk.

OM BOKEN Hans-Georg Gadamers Sannhet og metode fra 1960 er et standardverk i moderne filosofi og hermeneutikk. I denne boken utvider Gadamer den tradisjonelle hermeneutikken, som var en teori om forståelse av tekster, til å gjelde all forståelse. Gadamers bok har gjort begrepene «fordom» og «forståelseshorisont» til allemannseie i humanvitenskapelige kretser, og langt ut over disse. Forståelse skjer alltid på bakgrunn av et sett av forutgående oppfatninger eller fordommer som til sammen utgjør en historisk bestemt forståelseshorisont. Fortolkeren er dermed hele tiden i bevegelse, og tolkningsarbeidet vil aldri kunne avsluttes.
    Sannhet og metode har nok bidratt til et mer relativistisk syn på forståelse, men vi må ikke glemme at forståelse for Gadamer betyr å rette seg etter sannheten i det samtalepartneren, teksten eller kunstverket sier. Selv om vi aldri kan fastslå denne sannheten en gang for alle, har den likevel makt og autoritet over oss. Gadamers verden er ikke sosialdemokratisk og kulturrelativistisk, men tradisjonalistisk og autoritetsorientert. Derfor kan denne boken ha noe å lære oss.

OM OVERSETTELSEN
Ettersom jeg også har oversatt Væren og tid, som er hovedverket til Gadamers læremester Martin Heidegger, fikk jeg anledning til å reflektere over forskjellen på mesterens og elevens skrivemåte. Gadamer sier om Heideggers filosofi at den er «revolusjonær» (dette er neppe ment som en kompliment). Min egen erfaring er at det nettopp er Heideggers revolusjonære oppløsning av språkets stivnede betydninger innenfra, som gjør ham vanskelig å oversette.
    Hvis Heidegger er revolusjonær, må Gadamer snarere kalles konservativ. Gadamer tror på språktradisjonens umiddelbare evne til å formidle viktige sannheter. Derfor blir hans tysk også enklere å oversette.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>