>Min oversettelse Prosa 01|10

Friedrich A. Kittler: Mediefilosofi

Knut Ove EliassenMedifilosofi - Knut Ove Eliassen

Friedrich A. Kittler
Mediefilosofi
Oversatt og med etterord av Knut Ove Eliassen
I serien Cappelens Upopulære skrifter
Cappelen Akademisk Forlag 2009

Knut Ove Eliassen (50) er professor i litteratur­vitenskap ved NTNU. Han har tidligere oversatt blant andre Foucault, Baudrillard og Lyotard.

FOR DEM AV OSS som kun oversetter leilighetsvis, er oversettelser gjerne kjærlighetsarbeid. For min del har det som oftest handlet om tekster jeg har hatt et engasjert forhold til, og som jeg har ment burde foreligge i norsk språkdrakt – som viktige bidrag til et akademisk ordskifte. Å oversette har slik gitt personlig tilfredsstillelse utover gleden ved selve jobben. Men arbeidet med å føre et utvalg av medieteoretikeren Fried­rich A. Kittler over til norsk har i tillegg hatt et personlig motiv av en annen art.
    Jeg ble introdusert til Kittlers forfatterskap i 1999 av en ung og meget begavet stipendiat, Yngve Sandhei Jacobsen. Den gangen var jeg hans veileder, etter hvert ble han kollega og venn. Det som utløste vår begeistring, var tyskerens enestående evne til å kombinere nærlesninger av den tyske litterære kanons klassikere med et overraskende, nesten respektløst mediehistorisk perspektiv. I Kittlers konsekvent historiske antropologi handler det om, som det programmatisk formuleres, «å drive ånden ut av åndsvitenskapene».
    Den felles interessen for Kittler førte i første omgang berlinerfilosofen til Trondheim og i neste omgang til beslutningen om sammen å oversette et utvalg tekster. Det ble redaktørene for Cappelens Upopulære skrifter som til slutt sa ja. Noe Yngve feiret med prompte å oversette en side. Neste dag dro han på fjelltur i Sunndalsfjellene i Nordmøre. Der forulykket han. Den ene siden han oversatte, er beholdt uforandret.
    Om Yngve kun har oversatt en side i samlingen, har han like fullt vært til stede gjennom hele arbeidet; ikke minst har jeg grepet meg selv i hvor lett noen av hans språklige forkjærligheter har manifestert seg i min egen penn. Skriftmediet har slik ikke bare vært et redskap for sorgarbeid, det har vært et sted hvor en avdød venn og kollega for meg har funnet et etterliv.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>