>Min debut Prosa 04|09

Jeg leser og skriver

Anne-Lise GjerdrumFoto: privat

Anne-Lise Gjerdrum (74) er av sine kolleger i Cappelen forlag kalt «lærebokverdenens Wenche Foss». Hun har i over 40 år kombinert jobben som lærer med lærebokforfattergjerningen, og står som forfatter av en rekke verk i norsk og matematikk for grunnskolen.

Anne-Lise Gjerdrum
Jeg leser og skriver
Teknsik Forlag 1958

Jeg vokste opp som nærmeste nabo til Vettre skole i Asker, og fra jeg var to, møtte jeg stadig opp i skolegården med skolesekk og pennal. Jeg fikk være med inn for å «høre på» – så ofte at jeg tidlig tilegnet meg en viss lese- og regneferdighet. Da jeg skulle innskrives i 1. klasse, mente lærerne at der hadde jeg ingenting å lære, og etter en rask test hos skoleinspektøren begynte jeg rett i 2.
    Min yndlingslek var å leke skole. Jeg samlet barn som var noe yngre enn meg, og var selvfølgelig «frøken». Etter artium og studentfaglinjen på Treider begynte jeg, merkelig nok, min yrkeskarriere som sekretær. Jeg hadde jo alltid drømt om å bli lærer! Etter kort tid ble jeg tipset om et årsvikariat i skolen – og etter at jeg hadde fått tre barn og hatt diverse vikariater, begynte jeg endelig på lærerskolen på Sagene.
    Etter endt lærerskole i 1966 begynte jeg som lærer for en 2. klasse i Asker. Det var 30 elever i klassen, noe som den gang var maksgrensen. En dag kom skolepsykologen til meg og spurte om jeg kunne ta imot to barn som gikk på spesialskole og ikke trivdes der. 32 elever i klassen? Det var jo strengt tatt ikke lov, men ung og entusiastisk som jeg var, søkte jeg om tillatelse, og fikk to herlige barn til i klassen. Disse måtte ha spesielle opplegg, og jeg laget en del tilpasset materiell. Dette var begynnelsen på min karriere som lærebokforfatter.
    Skolepsykologen i Asker startet «Forsøk med pedagogisk differensiert undervisning i norsk og matematikk 1.–3. skoleår» i regi av Forsøksrådet. Opplegget jeg laget i norsk fikk Teknisk Forlag høre om. Dette ville de gjerne utgi, og sammen med fire lærere fra Asker-skolen utarbeidet jeg opplegget frem til 6. skoleår. Verket Jeg leser og skriver ble, sammen med Leseboka 1–6, min debut som lærebokforfatter.
    Materiellet jeg laget i matematikk ble jeg også satt til å videreutvikle for utprøvning i 28 forsøksklasser fra forskjellige kommuner, og med kontrollklasser i de samme kommunene. Forsøket ble vitenskapelig evaluert, og ga svært gode resultater, noe Cappelen forlag ble oppmerksom på. Jeg ble tilbudt stilling som forlagsredaktør og forfatter av Cappelens matematikkverk sammen med Torgeir Bue. Jeg takket ja til stillingen mot at jeg i perioder kunne være i skolen. I matematikkverket tilførte jeg en stor del av opplegget jeg hadde laget som forsøksmateriell i skolen, og jeg har siden den tid vært hovedforfatter på alle Cappelens matematikkverk frem til 1997 (1.–6. klasse). Fra 1997 og til i dag har jeg vært forfatter sammen med Espen Skovdahl og Elisabet Wildhagen av Cappelens  nyeste matematikkverk Tusen millioner 1.–4., som blir brukt av mange skoler. Differensieringsmodellen, veiledet matematikkundervisning med nivådelte grupper, har hele tiden vært den samme som i forsøksopplegget.
    Jeg har hele tiden vekslet mellom å arbeide i forlag og å være lærer og lærebokforfatter. I disse dager arbeider jeg med norskverket Elle melle 1.–4. for Fagbokforlaget, der ABC for 1. klasse er utgitt i høst. Mitt liv som lærebokforfatter og lærer har vært som et eventyr, og jeg sender stadig takknemlige tanker til de to ekstra barna jeg fikk i klassen, som startet eventyret. Og selvsagt til alle mine andre elever – uten dem hadde ikke eventyret kunnet fortsette!


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>