>Kortversjonen Prosa 05|06

George Orwell: Hyllest til Katalonia

Aslak NoreFoto: Britt Myhrvold, Ny Tid

Aslak Nore (28) er skribent, bosatt i Oslo og New York.

George Orwell
Hyllest til Katalonia
1938 (norsk utgivelse 1975) Pax Forlag

Hva boken handler om I desember 1936 kom journalisten George Orwell til Barcelona for å dekke den spanske borgerkrigen for britisk presse. Orwell la imidlertid pennen raskt til side for å bistå den spanske republikken i kampen mot Francos styrker. Første halvdel av Hyllest til Katalonia skildrer et arbeiderstyrt Barcelona og en vinter ved frontlinjen i Aragon, hvis primitive skyttergravstilværelse ifølge Orwell utgjør «en forsmak på sosialismen». Bokens andre halvdel tar for seg den interne splittelsen mellom de revolusjonære sosialistene (trotskister og anarkister) og det Moskva-lojale spanske kommunistpartiet i Barcelona. Etter å ha blitt sendt tilbake til fronten blir Orwell skutt i halsen av en fascistisk snikskytter. På denne tiden er den antistalinistiske delen av spansk venstreside blitt forbudt, og en såret Orwell, som har tjenestegjort i en avdeling underlagt trotskistsympatisører, må som takk for innsatsen gå i dekning og smugles ut av landet.

Leselighet I essayet «Politics and the English Language» fra 1946 svinger Orwell pisken over venstreintelligentsiaens bruk av fremmedord og unødig lange setninger. Hyllest til Katalonia er poetikken satt ut i praksis, ført i pennen av en like begavet litterær journalist som politisk tenker. Orwell blander vismannens analytiske klarsyn med følelseslivet til en vanlig frontsoldat. Mer velskrevet enn dette blir ikke fortellende sakprosa.

Tese Fascisme/stalinisme = totalitarisme = terrorstyre.

Hvem er for Trotskister og anarkister, Christopher Hitchens, Bernt Hagtvet, motstandere av totalitær sosialisme og fascisme, skrive- og lesekyndige i alle land.

Hvem er mot
Stalinister, pasifister og franske poststrukturalister, Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen i mulig lederartikkel (selv om han neppe har lest den).

Betydning i dag
Hva skal man egentlig si om en forfatter som uttrykker essensen i fascismen og stalinismens terror i løpet av en personlig beretning på knappe 200 sider? Hyllest til Katalonia bør leses av alle mennesker med snev av interesse for det 20. århundres blodige historie. Dessuten anbefales stilisten Orwell de skrivende skarer i Norge som fremdeles tror at radikale ideer best uttrykkes gjennom utilgjengelig «motspråk». Orwell hadde rett i synet på imperialisme, fascisme og kommunisme, noe som ikke kan sies om mange av hans samtidige. Og han har fremdeles rett. At fenomenet AKP (m-l) kunne utspille seg Post-Orwell er, som en av hans få norske disipler Morten A. Strøksnes har minnet oss på, rett og slett ikke til å tro. At norske sakprosaforfattere fortsetter med sin nørtøftige akademikersjargong Post-Hyllest til Katalonia er like utrolig.

Favorittsitat «Det å bli truffet av en kule, er en meget interessant opplevelse, så jeg tror jeg skal beskrive den inngående.»


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>