>Kortversjonen Prosa 04|07

Peter Singer (red.): In Defense of Animals. The Second Wave

Arild TornesFoto: Privat

Arild Tornes (28) er master i idéhistorie med oppgaven «Forsvaret for dyrenes frigjøring» (2006). Han jobber for NOAH – for dyrs rettigheter.

Peter Singer (red.)
In Defense of Animals. The Second Wave
Blackwell Publishing 2006

Hva boka handler om Når vi tenker på sosiale bevegelser, solidaritetsbevegelser eller frigjøringsbevegelser, er ikke dyrerettighetsbevegelsen den første som dukker opp i tankene, i hvert fall ikke for folk flest. Vi er ikke vant til å tenke på dyr, eller rettere sagt ikke-menneskelige dyr (vi er ikke engang vant til å tenke på oss selv som dyr) som en undertrykt sosial gruppe. Tanken om at dyr er menneskers eiendom og at utnytting av dem er naturlig og etisk uproblematisk, er dominerende. Den utgjør et menneskesentrert moralsk paradigme, som forteller at dyrs interesser ikke er sammenlignbare med og mindreverdige i forhold til menneskers interesser. Derimot har enkelte kritisert tendensen til å tillegge ikke-menneskelige dyr en mindreverdig status, og forsvart at de har rett til liv, frihet og rettferdig behandling. Siden 1960- og 70-tallet har den moderne dyrerettighetsbevegelsen vokst fram. Tekstsamlingen In Defense of Animals. The Second Wave (2006, førsteutgaven 1985), redigert av Peter Singer, gir en grundig og oppdatert innføring i dens nåværende tilstand.
    In Defense of Animals er hovedsaklig en gjennomgang og oppsummering av bevegelsen Singer fungerte som «jordmor» til, 30 år etter dens fødsel. I Animal Liberation (1975) forsvarte han en utilitaristisk moralfilosofi hvor mennesker og andre dyr likestilles. Siden den gang har et skred av litteratur om dyrs moralske status og eventuelle rettigheter blitt publisert, hovedsaklig i den engelskspråklige verden. Animal Liberation ble oversatt til norsk som Dyrenes frigjøring (Spartacus) i 2002. Ellers er det lite litteratur som behandler dyrerettighetsteori på norsk; i Sverige er det for eksempel mye mer.
leselighet Boken består av 18 tekster fra forskjellige forfattere, både filosofer og aktivister. Artiklene er lettleste og gir uttrykk for høyst ulike stemmer som alle kretser rundt hovedtemaet om hvordan vi bør behandle dyr og hvordan vi bør gå frem for å forandre samfunnet.

Tese Mennesker og andre dyr er likestilte ved sin evne til å føle glede og lidelse. Derfor må de også likestilles moralsk. Vi må innse inkonsekvensen mellom egalitarismen vi for­svarer for alle mennesker, og urettferdigheten vi aksepterer overfor andre dyr – og begynne å kjempe for dyrenes sak.

Hvem er for Mennesker som mener det er galt å skade andre kun fordi de er annerledes og svakerestilte.

Hvem er mot
Antroposentriske humanister som forsvarer likhet kun for alle mennesker, pluss dem som generelt ikke tror på rettigheter eller likestilling.

Betydning i dag Etablerte praksiser som dyreforsøk, husdyrhold og kjøttspising påfører dyr stor skade og står i veien for deres rettigheter. Ifølge lovverket er dyr definert som eiendom; sånn sett er de slaver, og dyrerettighetsaktivister abolisjonister.

Favorittsitat
«Take your fork out of that animal on your plate, and sit down in a comfortable chair and read this book instead.» Jeffrey Masson.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>