>Kortversjonen Prosa 02|08

Umberto Eco: The Search for the Perfect Language

Tonje Berg-DawsonFOTO: HANS-ERIK HANSEN

Tonje Berg-Dawson (36) er frilansskribent, adjunkt og masterstudent i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold.

Umberto Eco
The Search for the Perfect Language
431 sider
Fontana Press 1995

 

Hva boka handler om Umberto Eco forteller om den europeiske jakten på det perfekte språk, som i hans beretning strekker seg fra skriftene til Augustin, Dante, Descartes og Rousseau, sveiper innom gamle tekster om kabbalisme og magi, og viser vei til språkvitenskapens opprinnelse og irrganger. Det perfekte språket skulle være språket Adam og Eva snakket i Paradis. For teologene ville gjenoppdagelsen av dette bety et språk for å uttrykke guddommelighetens natur, for kabbalistene tilgang til skjult kunnskap og makt, og for filosofene avsløringen av den ekte sannhet. Eco demonstrerer hvordan språk og identitet er nær knyttet sammen, og viser hvordan forskjellige tenkere har prøvd å få gjennom at nettopp deres språk (irsk/engelsk/tysk, eller svensk) var språket Gud snakket den gangen han ba om lys.
    Som Eco selv påpeker, har denne historien et fortrinn fremfor mange andre; den kan begynne på begynnelsen. Og der begynner vi, med Gud, Adam og Eva i paradis. Siden veves utviklingen sammen gjennom lydlære og semiotiske tegnsystemer, via kabbalistisk pan-semiotikk, Dantes perfekte språk og kabbalisme i moderne kultur. Vi ender i dagens søken etter et funksjonelt språk for programmering av kunstig intelligens. Boka følger denne jakten på utvetydig kommunikasjon.

Leselighet Umberto Eco skriver drivende godt om et til tider vanskelig tema. Som leser føler man at man er på tur med en velinformert guide som viser vei gjennom språkets historie, en guide som behersker kunsten å drysse interessante og humoristiske anekdoter over sidene akkurat når du føler interessen begynner å dale.

Tese At Europas tenkere, teologer, mystikere og vitenskapsmenn i over to tusen år har vært besatt av tanken om at det en gang fantes et perfekt språk, et språk som fullstendig utvetydig kommuniserte essensen av alle ting.

Hvem er for Alle som synes at språk er nødvendig for å kunne snakke sammen, og et nyttig verktøy for å forstå hverandre.

Hvem er mot De som ikke helt ser poenget med verken språk, forståelse eller det å snakke.

Betydning i dag Høyst relevant i en stadig mer fragmentert global virkelighet.

Favorittsitat «Frederick II wanted to discover which language and idiom children would use, on reaching adolescence, if they never had the opportunity to speak to anyone. So he gave orders to the wet nurses and to the feeders to give the infants milk, prohibiting their talking to them. He wanted to find out whether the children would speak Hebrew, which was the first language, or else Greek or Latin or Arabic, or indeed if they did not always speak the language of their natural parents. But the experiment came to nothing, because all the infants or babies died. (Salimbene da Parma (Cronoca, 1664) sitert i The Search for the Perfect Language side 3.)


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>