>Kortversjonen Prosa 04|08

Cor Wagenaar (ed.): Happy. Cities and Public Happiness in Post-War Europe

Guro Voss Gabrielsen

Innen arkitekturfaget lanseres det kontinuerlig kaffebordbøker med flere illustrasjoner enn fotnoter. For en samfunnsgeografisk nisse på lasset er det naturligvis lett å harselere med vakre fotoserier, men med et sviktende faglig selvbilde får Happy stå som et unntak.

Foto: Mette Møller

Guro Voss Gabrielsen (35) er samfunnsgeograf og stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Tidligere har hun blant annet skrevet rapporten om barns bruk av byen i Hausmannsområdet «Fra bakgården til Oslo City», samt boka Bo i bysentrum, by i bosentrum med Bård Isdahl.

Cor Wagenaar (ed.)
Happy. Cities and Public Happiness in Post-War Europe
512 sider
NAI Publishers/Architecturalia 2004

Hva boka handler om Happy handler om ulike måter å initiere, oppmuntre til eller også instruere følelsen av at livet er godt. Den består av en serie tekster med det til felles at de skriver om forventede, gitte, opprettholdte eller brutte løfter om en bedre framtid.
    Her er verdensutstillingen i Brüssel 1958, restaureringen av Kreshtenaticgaten i Kiev, historien om den østtyske arkitekten Hermann Henselman, WIMBY (Welcome Into My Backyard), Madrid versus Franco, kommunismens oppgjør med borgerlige vielser i Tbilisi, Il Nuovo Corviale – et boligkompleks for 8500 mennesker utenfor Roma, rekonstruksjonen av Warsawa, motorveien B1 gjennom Ruhr-distriktet, Europas badebyer og Italias «Autogrill». For å nevne noen.
    Å studere europeiske byers etterkrigshistorie gjennom en optikk av «happiness» er et sært grep. Leseren får ikke presentert noen overordnet teori eller tankesett, men sitter til gjengjeld igjen med en storslagen samling konkrete eksempler. Man er litt rikere, og litt mer happy. 

Leselighet Som en eventyrsamling. Noen elsker man, andre glemmer man.

Tese
Gode resultater oppnås bare om folk føler tiltro og tillit til at innsatsen deres leder i retning av et bedre liv. Spørsmålet blir hvordan man kan etablere følelsen av at alt er på plass. Til det er det mange svar.

Hvem er for
og hvem er imot Likevektspunktet mellom tilhengere og motstandere av denne boka er spørsmålet om man aksepterer lykke som fruktbar innfallsvinkel til studier av byer.

Betydning i dag Uansett om man aksepterer premissene boka er bygget på eller ikke, så åpner den for mange aktuelle spørsmål om arkitektur, arkitektenes rolle, byplanlegging, politikk, deltakelse, demokrati og ikke minst framtidshåp. Innhold, form og oppbygning gjør den tilgjengelig for flere lesergrupper, noe som i seg selv gjør den betydelig.

Favorittsitat There are two strategies for pursuing any given desire: either one can strive to fulfill the desire, or one can try to eliminate it.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>