>Leder Prosa 03|09

Styrk Norsk Forfattersentrum

Karianne Bjellås GiljeFoto: GØRIL TRONDSEN BOOTH

«Skal Norsk Forfatter­sentrum gis økte, nasjonale formidlingsoppgaver, må organet styrkes med personer med kunnskap om sakprosa.»

STORTINGSMELDINGENE OM BIBLIOTEK og om digitalisering er lagt fram, og diskusjonen er i gang. Og det trengs definitivt debatt, men først og fremst handling for å styrke bibliotekene på kort og lang sikt. Man kommer som kjent lenger med konkrete mål og mye midler, enn med vage visjoner og knapt med kroner. Som årets bibliotekserie i Prosa alt har poengtert – Norge er på jumboplass i Norden angående offentlige bevilgninger til bibliotek. Det kan ikke fortsette. De to stortingsmeldingene er ikke ambisiøse nok for det løftet og de økte bevilgningene som trengs. Det er bra med tiltak som «Nasjonalt leseår 2010» og det digitale prøveprosjektet «bokhylla.no» (les mer s. 57). Det burde definitivt vært flere slike konkrete tiltak – gjerne større og mer kostnadskrevende. Både for biblioteksektoren og for oss andre litteraturinteresserte blir en viktig oppgave fram mot stortingsvalg og statsbudsjett å vise hvor det er behov for bevilgninger. Der stortingsmeldingene er vage, må vi være konkrete. Hvis ikke ender meldingene i skuffen, og skuffede kulturarbeidere fortsetter å klage til hverandre over alt som er galt – uten å handle.
    Her er ett konkret innspill fra Prosa: Vi brenner som kjent for sakprosaen – for alt det denne litteraturen gir på alle nivåer: kunnskap, språk, argumenter, opplevelser og mye mer. Vi kan derfor ikke akseptere at Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet «vil styrkje litteraturformidling, leselyst og lesedugleik ved å utnemne Norsk Forfattersentrum som nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skulesekken» (St.meld. nr 23, s. 12). Hvorfor ikke? Jo, fordi «Norsk Forfattersentrum er et formidlingsorgan for skjønnlitterære forfattere i Norge» – som det står på organets egne nettsider forfattersentrum.no.
    Svært mange steder i Bibliotekmeldinga skjønner vi at departementet egentlig mener «skjønnlitteratur» når de skriver «litteratur». Denne begrepsbruken er utbredt også utenfor stortingsmeldingene, men likevel historieløs og feilaktig.
    Skal Norsk Forfattersentrum gis økte, nasjonale formidlingsoppgaver, må organet styrkes med personer med kunnskap om sakprosa. Relevante sakprosaforfattere må kunne tas opp som medlemmer, og kortpresentasjonen endres til «Norsk Forfattersentrum er et formidlingsorgan for forfattere i Norge». Ellers bør rollen som «nasjonal aktør for litteratur» gis til et annet organ for alle forfattere som ønsker å delta i denne denne sammenhengen, og det nåværende organet omdøpes til «Norsk skjønnlitterært Forfattersentrum».

KARIANNE BJELLÅS GILJE | redaktør | kbg@prosa.no | twitter.com/kariannebgilje


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>