>Anmeldelser Prosa 05|08

Biograf i baksetet

Anne K. Bang

Greta Molander – rallykjøreren, eventyreren, forfatteren, illustratøren, helseaktivisten og originalen – har fått sin biografi, ført i pennen av Elsebeth Danielsen. Hennes liv er egnet til å fascinere, også for moderne lesere, men biografen kommer bare glimtvis frem fra sin posisjon i baksetet.

<empty>

Elsebeth Danielsen
Greta Molander. Et liv i førersetet
240  sider
Cappelen Damm 2008


Anmeldt av
Anne K. Bang

Som Jørgen Alnæs påpeker i sin bok I eventyret. Norske reiseskildringer fra Astrup til Aasheim, er bare et fåtall av norske reiseskildringer fra tiden før 1980 forfattet av kvinner. Man kan selvsagt diskutere hvorfor det er slik, og spore forklaringer tilbake til rådende sosiale og øknomiske omstendigheter, til selve formen på den klassiske reiseskildringen, og til kvinners egen praksis når det gjelder å meddele seg i offentligheten. Det som er sikkert, er at de få kvinnene som reiste og skrev om det, ble gjenstand for desto mer oppmerksomhet – ofte på godt og vondt.
    Et godt eksempel er svensk-norske Greta Molander som døde i 2002, 94 år gammel. Uredd, selvstendig og utrustet med et særegent talent for bilkjøring, tok hun sitt hjemland Sverige med storm som deltaker i en sport som både var ny og foreløpig forebeholdt menn. Som ung på 1930-tallet, feide sosietetspiken Greta inn på motorsportens arena med en selvsikkerhet som selv i dag er egnet til å forbløffe. Det er tydelig at forfatteren selv nærer en beundring for sitt objekt – og ikke uten grunn. Danielsen legger stor vekt på Greta Molanders evne til å gå rett på sine mål, og utnytte sine kontakter for å skaffe seg biler, sponsorer osv., fremgangsmåter som kvinner den dag i dag går på kurs for å lære. Forfatteren fremstiller også en svært modig kvinne, som nærmest på pur faen begir seg inn i den libyske ørkenen, etter å ha blitt advart flere ganger av franske og italienske kolonitjenestemenn og som omgås Ernest Hemingway med den største selvfølgelighet.

Gjenfortelling
Danielsen har valgt å gjenfortelle fra sitt kildemateriale fremfor å kommentere. Greta Molanders liv blir fortalt rett frem, hovedsakelig fra førstehånds kilder. Det fungerer stort sett godt. Selvsikkerhetens fine grensegang mot arroganse kommer godt frem i skildringen av den unge Greta Molander på tur gjennom Nord-Afrika, der hun omtaler både menn og eldre kvinner mildt sagt nedlatende. Det livslange vennskapet mellom Greta og rallyvenninen Helga Åhrberg er et annet eksempel; kontroverser og gjensidig omsorg blir vist frem gjennom brev, kommentarer og ikke minst Molanders reiseskildringer.
    Der Danielsen trer frem for å kommentere sitt objekt, er det med noe varierende resultat. Et eksempel er Greta Molanders beskrivelse av en nakenbading i Alger, med stirrende arabere som publikum. Dette er kort kommentert av forfatteren: to skadinaviske jenter så det som sin soleklare rett å bade nakne i Middelhavet dersom de ønsket det. Det er mulig at «de så det som sin rett å gjøre som de ville», som Danielsen skriver, men som leser kunne man ønske seg en utdyping av dette forholdet mellom europeiske reisende damer og en lokalbefolkning med helt andre kulturelle normer. Det skandinaviske synet på verden, slik den var kolonisert og underlagt andre europeere, er et interessant fenomen som med fordel kunne vært mer belyst i boken. At det i tillegg her dreier seg om en kvinnelig observatør, gjør det bare enda mer interessant.

Kontekst Personlig skulle jeg også ønske mer inngående skildringer og diskusjoner av forholdet mellom Greta Molander og de få andre «rally-prinsessene» som figurerte i samtiden – først og fremst Eva Lindstrøm, den senere tredje konen til baron Bror von Blixen. Opplevde de et slags fellesskap i en mannsdominert verden? Eller var dette først og fremst individualister som brukte sine medfødte privilegier og egenskaper uten annen motivasjon enn eventyret selv? I så fall: Hvordan sto dette i forhold til tidsånden generelt i Skandinavia og i den vestlige verden for øvrig? Det aner meg at Danielsen kunne fått mye ut av en diskusjon om Greta Molander som representant for en tid da europeere (og blant dem altså noen europeiske kvinner) virkelig hadde verden som sin lekegrind.
    Fortellingen om Greta Molander fra 50- og 60-tallet fungerer bedre etter denne anmelders oppfatning, muligens fordi materialet er rikere, men også fordi hendelsene er nærmere i tid. Det er også mulig at den noe mer modne Molander gir rom for et mer nyansert bilde enn den bråkjekke blondinen fra 30- og 40-tallet. Ved å bruke Molanders egne uttaleser får Danielsen godt frem bildet av en eventyrer som ikke lenger er like ung og vakker, men som fortsatt behersker bilen bedre enn de fleste og som ikke er mett på opplevelser. Turen med Helga gjennom Afrika («Ekspedisjon Oskar») er glimrende gjenfortalt. Også forholdet mellom Greta og ektemannen Kåre Barth er fint fremstilt, og viser to menneskers omtanke, respekt og toleranse for hverandre – uten at forfatteren gir seg til å analysere samlivet altfor inngående.
    1970-tallet og de siste tiårene i Greta Molanders liv er de som etter denne lesers mening fungerer best rent biografisk, nærmest paradoksalt nok, ettersom hun da levde et adskillig mer rolig liv enn på sine yngre dager. Her gir Danielsen en fin fremstilling av en kvinne som stadig søker utfordringer, men som også blir stilt overfor prøvelser hun knapt kan bære. Alderdommen, fortvilelsen over tapene, sorgen og minnene – som biografi betraktet fungerer dette bedre enn historiene om den ekstravagante eventyreren som forblir en litt fjern og utydelig karakter. Det er mulig at dette har sammenheng med Danielsens fremstillingsform, som er strengt kronologisk og narrativ, i lange seksvenser uten diskusjon eller analyse, og med bare glimtvise bilder av andre, lignende eller kontrasterende livsløp. Det er også mulig at det har å gjøre nettopp med at den eventyrlige Greta Molander i stor grad iscenesatte seg selv, noe forfatteren også kommenterer flere ganger. Greta Molander var en mester i det som i dag blir kalt «merkevarebygging». Det gjør det selvsagt vanskeligere å skape et bilde av en virkelig kvinne som tross alle grenseoverskridelser faktisk levde i sin samtid. Tross disse innvendingene, er det gledelig at Greta Molander nå har fått sin biografi. Elsebeth Danielsen gir leseren en god og grundig presentasjon av en kvinne som utvilsomt levde på tvers av konvensjoner, og et livsløp som fremdeles har noe å fortelle moderne lesere.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>