>Leder Prosa 05|08

Bokbransjens omdømme

Karianne Bjellås GiljeFoto: Karin Beate Nøsterud

«Boka er et medium som fortsatt har høy prestisje. Bokbransjen er vel ikke tjent med at det generelt gode omdømmet – en av vår tids mest ettertraktede verdier – skal varig svekkes?»

Bør norske forfattere og forlag drøfte seg fram til omforente etiske kjøreregler, etter mønster av pressens Vær varsom-plakat? Dette har blitt et av bokhøstens sentrale temaer. Forlegger Ida Berntsens artikkel i forrige nummer av Prosa (04/08) – og den påfølgende debatten i bl.a. Aftenposten, Dagbladet og på Prosa-debatt under Tidsskriftdagen på Litteraturhuset 20.9. – har høynet nivået på diskusjonen om forfatteres og forleggeres skjønn, dømmekraft og etiske vurdereringer. Frontene er klarere, og de som hevder at bransjen ikke trenger å drøfte en felles etikkplakat, er blitt utfordret.
    Det er ikke noe særegent for bokbransjen å stritte imot etiske regler som forplikter. Stipendiat i presseetikk Paul Bjerke hevdet på Prosa-debatten at det snarere er regelen enn unntaket at en bransje, profesjon eller yrkesgruppe stritter imot dette – «derfor har de stort sett fått etiske regler tredd nedover hodet i lovgivningen (som forskningen) eller laget dem selv for å unngå lovgivning (som pressen)». For et år siden (Prosa 05/07) hevdet jeg på lederplass at forlag og forfattere åpent burde diskutere sine uskrevne regler, og ikke bare rope ytringsfrihet hver gang noen klager eller mener seg krenket. Aktualisert av høstens debatt vil jeg være mer konkret: Jeg foreslår at Forleggerforeningen og NFF tar opp tråden i fellesskap. En start kan være et seminar med eksperter på presseetikk og injurielovgivning som innledere.
    Flere forleggere i Prosa-debatten i september brukte som argument for at man ikke trenger en etikkplakat, at det kun er noen få (sakprosa)utgivelser årlig der temaet er relevant. Det er et dårlig argument. Et bokbransjens «BFU» etter mønster av Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil selvsagt ikke få mer jobb en bransjen selv gir det. Og det skal ikke primært være til for bransjen, men for dem eventuelle uetiske skriverier i bøker går ut over.
    Vi vil selvsagt ikke ha servile forfattere og forlag. Fri oss fra en tiltagende moralistisk offentlighet som ikke tåler opplysninger som har offentlig interesse, selv om de kan være belastende for enkeltpersoner. Desto viktigere er det at etikknivået er høyt i den sakprosaen som får størst oppmerksomhet, som (selv)biografier og dokumentarer, bl.a. fordi det preger offentlighetens oppfatning av nivået i bokbransjen som helhet. Boka er et medium som fortsatt har høy prestisje. Bokbransjen er vel ikke tjent med at det generelt gode omdømmet – en av vår tids mest ettertraktede verdier – skal varig svekkes?


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>