>Bokhandleren Prosa 03|08

Bokhandleren på Lillehammer: Kristin Landmark

 <empty>

Kristin Landmark (32) er daglig leder på Norli bokhandel i Storgata på Lillehammer – byen som 27. mai til 1. juni arrangerer Norges største litteraturfestival.

– Hallo, Norges største litteraturtidsskrift kaller bokhandelen i Storgata på Norges største litteraturfestival. Vi vil gjerne vite om det er stor forskjell på hva som selges under litteraturfestivalen og ellers i året. Merker dere noe til at norsk bokbransje-elite rykker inn i lokalet deres?
– Som bokhandel har vi vært en aktiv bidragsyter omtrent helt fra starten av. Slik har vi gjennom årenes løp lært oss litt om hva som er gode bøker, gode aktiviteter og nyttige bidrag i samarbeidet. Vi er opptatt av å presentere bøker til årets tema, og bøkene til de forfattere som kommer og på annen måte er synlige i programmet. Det varierer derfor svært mye hva som selges. For oss som lokal aktør er det om å gjøre at det som skjer under festivalen, også gir ringvirkninger på lang sikt.
Hva er det som er suksesskriteriet for en bok under festivalen – at forfatteren er med i programmet, at boka er god, at den er billig – eller noe helt annet?
– Ja, er det egentlig noe forskjell på det denne spesielle uken og ellers i året? Først må vi bestemme oss for hvordan «suksess» skal måles. Antall solgte eksemplarer? Hederlig omtale? Oppmerksomhet rundt en forfatter som kan sikre oss i fremtiden? Litterær kvalitet?
Ofte blir det for oss noen kombinasjoner. Aktivitetene våre under festivalen er mer konsentrert om kvalitet enn pris. En god bok, en god forfatter, noe med litterær kvalitet, en aktivitet som ga publikum gode vibrasjoner. En kunstopplevelse, som vår Weidemann-utstilling, er vel så viktig som et stort salg. Vi har for øvrig lært grundig at dårlige bøker ikke lar seg selge, bare fordi de er billige.
– Fører dere noe statistikk over omsetningen denne festivaluka sammenliknet med andre våruker?
– Selvsagt har vi statistikk over omsetning. Vi driver da butikk! En slik festival kan gi oss betydelig omsetningsøkning. Det er viktig og nyttig, da det også er forbundet med kostnader å ha en høy profil under arrangementet. For oss var det i mange år vel så viktig at vi kunne få langsiktig glede av en investering under festivalen.
– Er det mange forfattere som kommer inn i bokhandelen og spør etter sin egen bok?
– Det er ikke så ofte at forfattere kommer innom og spør. Under festivaler gjør vi det også unødvendig for dem. Deres bøker er stort sett utstilt på torv og i vinduer. Vi gjør det så langt det er mulig.
– Har du en skikkelig bra festivalhistorie?
– En uvurderlig glede er å se travle mennesker plutselig stoppe opp midt i gågata for å høre en stillfarende lyriker lese sine dikt. Eller undringen vi kunne lese i publikums øyne da gata var sperret av folk foran bokhandelen en vanlig torsdag: Hva i all verden foregår? Eller gleden det var å se barns – og voksnes – øyne funkle over å treffe Anne Cath. Vestly midt i en travel gågate. Lytte til hennes stemme. Lukke øynene å drømme seg foran radioapparatene … Det skjer noe med folk når de møter kunstnere i levende live. Det er flott!
– Hva er dine egne sakprosafavoritter?
– Jeg har glede av flere typer bøker – enkelte biografier og noen hobbybøker. Jeg hadde også stor glede av Weidemanns Kunstgleder.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>