>Bokhandleren Prosa 02|08

Bokhandleren på nettet: Martin M. Sørhaug i Audiatur

 Martin M. Sørhaug

Martin M. Sørhaug (29) er driftsansvarlig for nettbokhandelen Audiatur, som åpnet høsten 2007. Han håper nettbokhandelen kan vise andre bokhandler at fortjeneste kun kan være ett av målene for bokformidlere.

– Audiatur er et nytt tilskudd på nettet – en nettbokhandel som dere på nettsidene presenterer som «en gjennomført idealistisk satsning». Bokhandelen skal være «interskandinavisk», skriver dere, og søke «nær kontakt med småforlag og tidsskrifter i hele Norden, ha en helt annen profil enn eksisterende bokhandler og nettbokhandler i dag». Dette høres jo flott ut. Hva er realitetene etter noen måneders drift?
– Vi er jo den eneste bokhandelen på nettet hvis fremste målsetning ikke er fortjeneste. Vi må sies å være «work in progress». Ved lansering talte bokregisteret vårt ca 10 000 titler, og  vi har en redaksjon som kontinuerlig arbeider med produksjon og utvalg av omtaler, gjesteredaktører, tekstpresentasjon osv. Vi gleder oss over ganske god interesse hittil, men vi har ikke noe statistikk over antall solgte bøker. Vi har heller ikke brukt midler til markedsføring, men baserer oss på jungeltelegrafen.
– Hva motiverer deg til å drive Audiatur?

– I en tid da den nyskapende, seriøse og kritiske litteraturen og faglitteraturen marginaliseres og er i ferd med å forsvinne helt fra landets bokhandler – spesielt i distriktene og i mindre bokhandler, men også etter hvert i de store byene – mener vi i Audiatur at et initiativ som dette vil kunne fungere som en veileder som motarbeider denne tendensen. Vi tror også at konseptet har en forretningsmessig levedyktighet nettopp i en situasjon der utvalget i flesteparten av bokhandlene i Norge (med noen hederlige unntak) er for dårlig. Det er for ensartet, forutsigbart og bærer preg av å være for sentralstyrt: sent­rum dikterer satsningstitler og kampanjer for periferien.
– Er det noen av dere som driver Audiatur som også lever av dette?
– Nei, det er et fritidsprosjekt foreløpig, men vi håper at det blir mulig å opprette en stilling. Alle vi som driver Audiatur jobber eller studerer ved siden av, derfor også den gradvise oppbyggingen.
– Hva har vært de største utfordringene hittil?
– Det er arbeidsmengden! Vi har blitt møtt med velvilje i alle miljøer, men det er det manuelle arbeidet, timene som går med til produksjonen av nettsidene og opprettholdelse av registeret som er det mest krevende når ingen av oss jobber med dette på fulltid.
– På vegne av Prosa-lesere må jeg jo spørre om dere selger noe ny, norsk sakprosa?
– Så å si all ny, norsk sakprosa er av interesse for oss. Våre hovedområder er poesi, filosofi og teori, men all kritisk litteratur innen alle fagområder er velkommen.
– Hvilke er dine egne faglitterære favoritter?
– Her kunne mange nevnes! Jeg velger Luftkrig og litteratur av Winfried Georg Sebald, som opprinnelig er en forelesningsrekke Sebald holdt i Zürich i 1997, blant annet fordi den på interessant vis tematiserer de ikke-nazistiske tyskernes krigslidelser under 2. verdenskrig. Så vil jeg nevne Audiatur. Katalog for ny poesi fra 2007, en 832 siders katalog over nordisk og internasjonal samtidspoesi. Et slags dokument over hvor samtidspoesien står i dag. Med dikt, essays, teori og forfatterpresentasjoner.


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>