>Form & Design Prosa 06|06

ISBN

 

ISBN står, som de fleste Prosa-lesere vil vite, for International Standard Book Number, på norsk Internasjonalt standard boknummer. ISBN-standarden har vært under revisjon, og dette arbeidet er nå fullført med ikrafttreden fra 1. januar 2007. Dette vil medføre små, men merkbare endringer i alle bøker og på alle bokomslag.

<empty>

DEN NYE ISBN-STANDARDEN innebærer at ISBN-et utvides fra 10 til 13 siffer. Fram til januar 2007 har det vært en overgangsperiode hvor bokbransjen har forberedt overgangen. Derfor kan man på en rekke bøker i dag se både 10- og 13-siffers ISBN i samme bok.
    ISBN-kontoret Norge tildeler ISBN-nummer til norske utgivere av bøker og liknende publikasjoner (f.eks. småtrykk og lydbøker), og er tilknyttet Nasjonalbiblioteket og det internasjonale ISBN-samarbeidet. Ordningen omfatter også elektroniske dokumenter. Tilsvarende nummerering av periodika og musikktrykk administreres fra henholdsvis ISSN Norge og ISMN-kontoret Norge.
    Bakgrunnen for revisjonen av ISBN-standarden er at det var nødvendig med en utvidelse av nummerkapasiteten og behov for registrering av metadata i forbindelse med tildelingen av ISBN. Det var videre behov for nærmere bestemmelser for tildeling av ISBN til bl.a. elektroniske dokumenter og print-on-demand-produkter, og endringer i administrasjonen av ISBN-systemet internasjonalt.
    Konkret vil de nåværende ISBN-seriene få prefikset 978, og kontrollsifferet vil bli rekalkulert. ISBN vil dermed bli identisk med strekkoden under ISBN-nummeret (tidligere EAN-nummer, som har sørget for felles standarder for identifikasjon av produkter og parter, samt standarder for elektroniske meldinger i Europa, Asia, Australia, Afrika og Sør-Amerika, mens UCC har stått for det samme i Nord-Amerika. De to organisasjonene har nå fusjonert, og tatt navnet GS1 – Global Standards One).
    Prefikset 979 vil bli tatt i bruk når de nåværende nummerseriene er brukt opp, og forlagskodene vil da antakeligvis ikke bli de samme. Vi tar et eksempel med en av de bøkene som anmeldes i dette Prosa, Frode Thuens Utro (Gyldendal 2006): ISBN-10: 82-05-32818-8 og ISBN-13: 978-82-05-32818-1. Her er 978 det nye prefikset, 82 landnummer eller gruppenummer – denne delen identifiserer nasjonale, geografiske eller språklig inndelte grupper, f.eks. et land eller et språkområde (82 – Norge). 05 er nåværende forlagsnummer for Gyldendal. 32818 er tittelnummer for Thuens bok – denne delen identifiserer en bestemt tittel eller utgave av en tittel utgitt av det forlaget eller den utgiveren som foregående tallgruppe identifiserer. Det siste tallet er altså et såkalt kontrollsiffer, og dette sifferet gir en automatisk kontroll på om ISBN er korrekt sammensatt.

Les mer om ny ISBN-standard, ISBN og GS1 på følgende nettsteder:

www.isbn.no
www.nb.no/sn/html/omregningstabell.html


Del artikkel på twitter Del denne artikkelen på Twitter.

 Tips en venn om denne artikkelen!  
 

<Tilbake til forrige side Utskriftsvennlig side>