>Opplysninger til annonsørene i Prosa – faglitterært tidsskrift

Spesifikasjoner for Prosa 2011:
Tidsskriftets format: Utfallende bredde: 210 mm Utfallende høyde: 280 mm
Utgis med seks papirnummer årlig. I tillegg er det anledning til å annonsere med en profilannonse på Prosas nettsider.

Opplag: 6800. Mottakerne er alle medlemmer av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Forfatterforeningen og Kritikerlaget, samt folke- og skolebibiotek, andre abonnenter, salg i Narvesen, bokhandel mm.

Farge: 4 + 4 CMYK gjennomgående
Annonsen leveres som trykklar pdf-fil i str 1:1, 300 dpi, alle bilder minimum 300 dpi i CMYK (ikke pantone-farger). Fonter, grafikk, logoer mm. skal være innbakt i filen.

Annonseformater i mm:
1/1 side 210 x 280 mm
½ side (breddeformat) 210 x 140 mm
¼ side (høydeformat) 105 x 140 mm

Merk:
Prosa benytter som standard utfallende annonser: Legg derfor til 3-5 mm til beskjæring

Priser per 1.1.2011 eks. mva. NB! Alle annonser er i 4 farger CMYK

  1/1 side ½ side bredde ¼ side høyde
2. omslagsside 14 950    
3. omslagsside 12 950    
Side 4 10 950    
Fargeside, materie 9 950 7 000 4 000
www.prosa.no 5 000 for årsannonse med link til annonsørens nettsider – satt inn i spalten til høyre på startsiden.

Levering:
Annonser leveres via e-post eller ftp til Peder Øybø (tlf. 90 82 00 20), på peder.oybo@me.com Send alltid kopi til Prosas redaktør.

Redaktør: Per Olav Solberg: epost: perolavsol@gmail.com - tlf: 95 08 85 75

 

 

Deadline Prosa 2011:

Deadline annonsører Utgivelsesdato
01-11: 15. februar 01-11: 5. mars
02-11: 5. april 02-11: 20. april
03-11: 15. mai 03-11: 5. juni
04-11: 20. august 04-11: 8. september
05-11: 4. oktober 05-11: 20. oktober
06-11: 15. november 06-11: 1. desember