>Abonnement

PROSA - Norges største litteraturtidsskrift

Prosa utgis med 6 nummer årlig, 3 nummer i vårsemesteret og 3 nummer i høstsemesteret. Abonnement koster kr 375 for enkeltpersoner, kr 450 for institusjoner og kr 300 for studenter. Abonnement på Prosa løper til det sies opp skriftlig.

For abonnement, send e-post til post@prosa.no eller ring 22 12 11 40.

Utgivelser i 2010: Mandag 8. februar, mandag 22. mars, mandag 25. mai, mandag 6. september, mandag 18. oktober og mandag 29. november.

 

For skribentinfo og frister for årets nummer, se lenker over.