Prosa 2011

Per Olav Solberg er fra 1. januar redaktør i Prosa, og Elisabeth Solberg Holm er ny redaksjonssekretær. Nye nettsider vil være på plass i midten av mars. Redaksjonen kan kontaktes på følgende måte:

Per Olav Solberg: epost: perolavsol@gmail.com - tlf: 95 08 85 75
Elisabeth Solberg Holm: epost esolbergholm@gmail.com

For annonseinfo: Kontakt Peder Øybø på tlf. 90 82 00 20 eller epost: peder.oybo@me.com

Gå inn på lenken “For annonsører” for oppdatert informasjon om annonsepriser, utgivelsesplan og format.Prosa 06 10

> Leder Prosa 06|10

29 og et halvt tusen gode hjelpere

«Vi har jaktet etter det skarpt tenkte og godt skrevne. Vi er selvkritiske nok til å vite at ikke én enkelt Prosa-utgivelse inneholder kun høydepunkter, men vi er ubeskjedne nok til å si at vi synes vi har fått til en hel del.»

FORAN MEG PÅ skrivebordet ligger 29 Prosa. Omslagene hyller de 29 viktigste hjelperne vi som skriver på norsk har. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å, hva skulle vi gjort uten dem? OK, noen hjelper oss mer enn andre. Men slik er det også med gode hjelpere ellers i livet. Jeg blar gjennom hundrevis av sider, 636 signerte artikler fra 445 bidragsytere, 221 menn og 224 kvinner (last ned PDF med oversikten). Skal jeg kort oppsummere hva min Prosa-bunke inneholder, kan jeg i grunnen nøye meg med ett ord: Tids-skrifter. Skrift som setter i gang tanker, samtaler og debatter om tiden vi lever i og skriften som omgir oss. Det er dette jeg i mine fem år som redaktør har ønsket at Prosa skal være.
   «Tekster som angår, engasjerer og underholder» har vi gjerne brukt i egenreklamen. Vi – for miljøet rundt Prosas lille redaksjon har vært stort – kunne like gjerne sagt: Vi ønsker at du skal lese tidsskriftet! Vi håper, og har jobbet for, at årgangene 2006–2010 skulle være verdt å bruke tid på. I disse fem årene har Prosa vært kritisk og begeistret. Vi har tatt kritikk-oppdraget på alvor, takket nei til å publisere bokutdrag fra aktuelle bøker, ikke hatt forfatter- og lanseringsintervjuer – slikt finnes nok av i andre medier. I artikler, anmeldelser og bokessay har vi diskutert kvalitet, innhold, form og språk. Vi har jaktet etter det skarpt tenkte og godt skrevne. Vi er selvkritiske nok til å vite at ikke én enkelt Prosa-utgivelse inneholder kun høydepunkter, men vi er ubeskjedne nok til å si at vi synes vi har fått til en hel del. Vi har satt i gang offentlige debatter om saker og tema vi mener opplyste folk må tenke over. Og det er mange! For å friske opp hukommelsen, gå inn på fanen «Innhold» i høyre kolonne, der fins alle innholdsfortegnelser 2006-2010.
    Hva kjennetegner kritikk av høy kvalitet? «There is no method but to be very intelligent,» er T.S. Eliots berømte forslag. Andre har prøvd å beskrive nærmere hvilke typer intelligens, kunnskaper, innsikter, erfaringer og ferdigheter som kreves for å kunne bedømme andres verk – enten det er åndsverk, resonnementer, beslutninger eller handlinger. Også i denne redaksjonens 30. og siste Prosa-utgivelse gir vi nye innspill til debatten om kritikkens kvalitet og betydning – direkte i bl.a. Åsa Linderborgs essay, indirekte i flere artikler.
    Debatten fortsetter, Prosa setter selvsagt ikke punktum, selv om én versjon av alfabetet er komplett og denne redaksjonen takker for seg. Jeg ønsker Per Olav Solberg, Prosas redaktør fra 1.1.11., lykke til! Takk til redaksjonsråd og alle bidragsytere 2006–2010! Takk for meg!

KARIANNE BJELLÅS GILJE | redaktør | kbg@prosa.notwitter.com/kariannebgiljeForsiden 06 10


>Innhold 06|10  

LEDER
AGENDA Nødutgang fra Afghanistan. Om Vestens fiasko og «afghansk virkelighet». Av Torunn Wimpelmann Chaudhary
MIN OVERSETTELSE David Finkel: Våre beste menn. Av Jan Chr. Næss
MINIBIOGRAFI om Jørgen Randers. Av Peder Anker
BOKESSAY Om Arne Treholts forbrytelse og straff. 21 bøker om Treholtsaken. Av Per Olav Reinton

ESSAY Vem vil diskutera innehållet på ett sätt så att huden bränner? Om norsk sakprosakritik. Av Åsa Linderborg

KRITIKK
Født til sakprosakritikk. Av Tore Rem

God eller dårlig, men hva så? Kritikkens funksjon i mediene. Av Jonas Bakken

Sakprosakritikken i Norge, sett fra Aftenposten. Av Knut Olav Åmås
Kvaliteten på kritikken. Av Karin Haugen

BOKANMELDELSER
Svein Atle Skålevåg om Espen Søbye: En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869–1965. En arkivstudie
Tonje Maria Mehren om Ivo de Figueiredo: Mysteriet Ingeborg Køber
Dag Øistein Endsjø
om Didrik Søderlind: Kristen-Norge og Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.): Religion i dagens Norge
Henning Howlid Wærp
om Frode Skarstein: Helge Ingstad. En biografi og Benedicte Ingstad Eventyret. En biografi om Helge Ingstad og Oppdagelsen. En biografi om Anne Stine og Helge Ingstad
Lena Amalie Hamnes
om Elisabeth Lønnå: Sjøens kvinner. Ute og hjemme
Jørgen Alnæs om Morten A. Strøksnes: Et mord i Kongo
Anne K. Bang om Espen Goffeng: Dødelig farvann. Øyenvitne til Israels angrep på fredsflåten
Arne Ørum
om Odd Karsten Tveit:Libanon farvel. Israels første nederlag
Fredrik W. Thue om Universitetet i Oslo: Strategi 2020

KORTVERSJONEN Lillian Hellman: Pentimento. A Book of Portraits. Av Agnes Ravatn
MIN DEBUT Av Egil Børre Johnsen
BOKESSAY Sorg til salgs. En emosjonell vending i bokmarkedet? Av Ellen Krefting
FAGFORLEGGEREN Frode Molven i Spartacus
BOKHANDLERNE i Kabul. Av Anders Sømme Hammer
PROSA-LISTA Prosa-panelets seks utvalgte nye sakprosautgivelser
REGISTER Prosas bidragsytere 2006–2010
BIDRAGSYTERETegn & typer jeg har møtt